Banner
Instagram
Човекът на "светлото бъдеще": цели и механизми на социалистическата идеология в България (1944-1956)
Настоящото изследване е поглед върху марксист­ко-ленинската интерпретация на старата тема за преобразяването на „ветхия човек“ в „нов“, полу­чила възможност за практическо приложение в ред европейс..
Показва 1 до 1 от 1 (1 страници)