Banner
Instagram
Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост
Книгата разглежда приобщаващото обучение, насочено към деца със специални образователни потребности. Алтернативните подходи са различни от общоприетите и не са нито медицински, нито чисто педагогич..
Показва 1 до 1 от 1 (1 страници)