Banner
Banner
Справочник 2019. Факултет по педагогика
Справочникът съдържа информация за структурата на Факултета по педагогика, за структурата на бакалавърската и магистърската степени, както и условията на тяхното придобиване. Представени са целите и з..
Справочник за кандидат-студенти 2018-2019
Настоящият справочник е основно помагало за кандидатстващите в най-голямото и престижно висше училище у нас – Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Състои се от три части.В първата ч..
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)