Banner
Banner
Трактат за загубеното общество
Генчо Кондарев, който нарича себе си „гостоприемник и млад наблюдател, философ и мечтател“, няма претенции да открива световни истини. Той разсъждава задълбочено, ерудирано и с невероятна за възрас..
Тялото текст
Тялото започва като самоусещане, съзнание за време и за съдба... „Тялото текст“ смело нахлува в противоречията на „постмодерната ситуация“ посредством самата тъкан на тялото. Проследява променит..
Философия на образованието: проявена в академичен курс
Предложеното произведение е авторска интерпретация на философски идеи, които са включени в курс, предназначен за студенти от Факултета по педагогика, които изучават Философия на образованието. Зара..
Философия на храненето
Книгата е "блестящо потвърждение на вездесъщността на философския дискурс" (проф. Цочо Бояджиев). Тя разгръща антропологическите и метафизическите аспекти на проблема за храненето като връзка на човек..
Хронотоп и тяло: опити за конкретна метафизика
Настоящото издание представя търсения относно напрежението между крайното и безкрайното, но не абстрактно, а като вътрешно напрежение на битието на отделното, като същностен патос на неговия живот. С ..
Човекът - свободен и несвободен
Сборникът включва доклади от конференцията „Човекът – свободен и несвободен“, проведена през ноември 2016 г. Темата, вдъхновена от изследователската нагласа на субектния подход в българската филос..
Човекът на "светлото бъдеще": цели и механизми на социалистическата идеология в България (1944-1956)
Настоящото изследване е поглед върху марксист­ко-ленинската интерпретация на старата тема за преобразяването на „ветхия човек“ в „нов“, полу­чила възможност за практическо приложение в ред европейс..
Що е просвещение? Текстове, жанрове, контексти около Кантовия "Отговор на въпроса: Що е Просвещение?"
Най-общото намерение на изследването е да представи един конкретен от гледна точка на голямата история на идеите случай – намесата на Кант в отговора на въпроса за същността на Просвещението – откъм м..
Product 4
8.00 лв
..
Метафизика на границата
ГЕРГАНА ДИНЕВА е доктор по философия със специализация върху история на средновековната философия, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Настоящата книга представя текста на дис..
Showing 41 to 51 of 51 (3 Pages)