Banner
Banner
Културното предприемачество
Книгата разглежда културното предприемачество в контекста на скоростните промени – технологични, икономически и културни – в съвременното общество. Това поле включва ролята на културния..
Логиката във времето
Статии от научна конференция, посветена на доц. Недялко Мерджанов.СЪДЪРЖАНИЕВитан Стефанов - Върху практическия силогизъмЛеон Леви - Кокошката или яйцето Тодор Полименов - Критиката на Фреге към ..
Манифест за професионалното образование и обучение в България
„Особено ценна е тезата на проф. Танев, че МОН трябва да отстъпи на другите ресорни министерства – и най-вече на бизнеса – контрола върху абсолютно всички направления на професионалното образование..
Множества на несъгласните
Интересът към изследване на протестните движения в България през 2009–2013 г. е оправдан от гледна точка на запитването за шансовете на демокрацията „отдолу“. Разглеждани като форма на демокрация на у..
Модална логика
Модалната логика е част от съвременната символна логика. По-точно тя е едно надграждане върху класическата символна логика чрез това, че към последната се добавят логически символи, с помощта на които..
Науката и жизненият свят. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Сергей Герджиков
Съставители:Константин ЯнакиевДимиртър ЕлчиновПред вас са докладите от конференцията "Науката и жизненият свят", организирана в чест на 60-годишнината ма проф. Сергей Герджиков. По-късно към тях се пр..
New
Обещанията на интересното
В архива на Шопенхауер откриват малък трактат „За интересното“, който никога не е бил публикуван приживе... Философът, за когото главните врагове на човешкото щастие са болката и скуката, в пика на ..
Предизвикателството Аристотел
Сборник с разширени доклади от конференцията, посветена на 2400-годишнината от рождението на Аристотел, проведена в СУ „Св. Климент Охридски“ от 28 до 30 ноември 2016 г. Годишнината от рожден..
Професор Александър Димчев. Биобиблиография
Изданието е посветено на 60-годишния юбилей на проф. Александър Димчев. Включва пълна библиография на научните му публикации...
Раждането на личността
"Изследването на Гергана Динева има за предмет тема, съществена за европейското мислене. Във фокус е личното, Азът, фиксиращото персоналната идентичност. Динева стига до съвременните му измерения, пре..
Реториката в съвременното общество
Сборник с доклади от конференция по реторика 27–28 септември 2017 г. ..
Руският бретьор на прицел
Книгата " Руският бретьор на прицел" е посветена на заклетия руски дуелист и специфичното му присъствие в общвствения и културния живот на империята през първата половина на XIX век. В нея многоизмерн..
Случайности: историческа типология
В настоящата книга се изследва идеята за случайността през нейното историческо и концептуално развитие и са отделени основни и типични понятия. Анализът тръгва от класическите примери – Платон, Аристо..
Социалните анклави на съвременността: дигиталният @з
Книгата представлява изследване, посветено на един изключително актуален проблем, свързан с личността, в контекста на взаимодействието ѝ с другите в глобалното информационно пространство, интернет. Тр..
New
Специални библиотеки в България до края на Втората световна война
Да се пише в полето на библиотечната история в настоящия момент, когато нейният обект е в процес на множество технологични трансформации (засягащи я най-вече като структура и като кондиционални изискв..
Съзнание и поведение
Целта на книгата е да представи едно възможно решение на проблема за съзнанието, който може още да се идентифицира с т.нар. проблем "тяло - съзнание", психофизически проблем, а също така може да се на..
Сьорен Киркегор - мислител и творец на три века
Едно от имената, които безспорно са останали значими не само в историята на философията, но и в историята на литературата, културата, теологията, е Сьорен Киркегор – мислител, който трудно се вмества ..
Showing 21 to 40 of 51 (3 Pages)