Banner
Banner

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО И

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА „АТИНА ЮНИ“

ПРЕДСТАВЯТ

ОЩЕ ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

Въз основа на договор за сътрудничество между Университетско издателство „Св. Климент Охридски“  и „Атина Аппс“ ЕООД от м. март 2019 г. издателството предлага на своите автори допълнителна възможност за разпространение на учебна и научна литература чрез стрийминг платформата Атина Юни.

Платформата  предлага достъп до учебна и научна литература  и статии на базата на месечен абонамент. Създадена е с цел публикуване и разпространение на съдържание с платен достъп при осигурена защита от сваляне/копиране на устройствата на потребителите. Притежава капацитет за обслужване на неограничен брой потребители.

В тази връзка каним автори на научни книги и статии да предоставят свои pdf файлове, които да бъдат качени в платформата, както и да попълнят формуляр на договор.

Файлове се приемат на e-book@unipress.bg.

Предоставяме формуляр на договор и декларация за личните данни.

Попълнените формуляри следва да се предадат в Университетско издателство лично или чрез Деловодството.

За допълнителна информация тел. 02 81 61 310.

След тестовия период договорите ще се подновят, като се включат финансовите условия.

Предложението е още една възможност за разпространение на научната продукция и не ограничава правото на издателството да продава своите издания, предоставени като съдържание.

Електронната платформа е предназначена за студентите, като ще се стреми да предлага най-доброто специализирано съдържание, необходимо за  професионалното им обучение. 

There are no products to list in this category.