Banner
Banner
сп. Българска реч, кн.1/2018
Списание за език и езикова култура...
сп. Литературата, кн.18/2016
тема на броя: Теоретични въпроси на превода..
сп. Литературата, кн.19/2017
Тема на броя: Литература и фантастика ..
сп. Политически изследвания, бр.1-2/2017
Тема на броя: (Национал)популизмът..
сп. Съпоставително езикознание, кн. 3/2018
Настоящият брой на сп. Съпоставително  езикознание е посветен на значимо събитие в  научния живот на езиковедската общност не само България – XVI международен конгрес на славистите в Белград..
сп. Съпоставително езикознание, кн.2/2018
Списание на СУ "Св. Климент Охридски", XLIII, 2018, №2..
Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)