Съставител: Колектив
ISBN: 954071883X
Страници: 528
Година: 2004
Наличност: Да
Тегло: 0.8 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: твърда

7.50 лв. 15.00 лв.

Количество

Подобно на антистрофа в старогръцката драма, която /а/симетрично отгласява предхождащата я строфа, разноречивият сбор от текстове пренарежда, допълва, продължава или спори с написаното от юбиляра.
Трите ключови думи в заглавието са не само средоточия на тематични полета, но и техни свързващи звена; те прехвърлят мостове над теоретични бездни и открояват зони на исторически разриви. Идентичността, нейните отражения и игри, като сложни социални и теоретични конструкти, са проблематизирани в рамките на разнородни епистемологически, антропологически, естетически и идеологически съотнасяния от вида на “свое и чуждо”, “Аз-а и другостта”, нацията и света”, “толерантност и насилие”. Историческата перспектива на приносите в сборника обглежда идентичността като предмет и продукт на литературата, като начини на самоопределяне, присъщи на различните епохи, и на самопредставяне, бележещо всяка от тях. Тяхната игра е проследена посредством преображенията на представлението и маските, на разбягващите се репрезентации и роли, на етническите, родовите, възрастовите, половите и други различия. Друга група текстове се вписват в актуални днес дебати за идентичността на школи, направления и естетически модели, за отношението “образ-слово” в литературата и визуалните изкуства. Трите изследват изменящия се статут и обхват на класиката и канона в засилената динамика на отношенията център-периферия, глобалност-локалност, “малки”-“големи” литератури. Тази хетерогенност е колкото предпоставена, толкова и случваща се по новому. Чрез нея сборникът преначертава основни литературноисторически зони в дейността на професор Хаджикосев, но и значително разширява многообразието от идеи и изследователски подходи към тях, каквито литературните изследвания днес предлагат.
От съставителите

Подобни продукти