МЕНЮ
КОШНИЦА

СП. ЛИТЕРАТУРАТА, КН. 30/2023

СП. ЛИТЕРАТУРАТА, КН. 30/2023 - unipress.bg
СП. ЛИТЕРАТУРАТА, КН. 30/2023
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 430
  • Година: 2023
  • ISBN: 1313-1451
12.00 лв.
Купи

Уебсайт на списанието: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturata

Тема на броя: СЛАВИСТИКАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ

Съдържание

Антоанета Гранберг. Щрихи към славистиката в скандинавските страни и медиевистичната славистика в Университета в Гьотеборг, в Швеция / 11

Благовест Златанов. Победените няма нужда да бъдат изучавани (Бележки върху процеси в германската славистика след падането на Берлинската стена) / 29

Бисера Дакова. Предопределеният избор / 48

Мая Падешка. Съвременно българско изкуство в лекторатите по български език, литература и култура / 57

Светлана Василева-Карагьозова. Славистиката в Канзаския университет / 77

Динлей Лиу. Обучението по български език и литература в Китай / 94

Ивана Давитков, Валентина Седефчева. Академичната българистика в Сърбия – история, развитие и перспективи / 120

Панайот Карагьозов. Летният семинар по български език и култура за чуждестранни българисти на шестдесет години / 145

Хюсеин Мевсим. Многострадална Парашкева в дебрите на другостта / 156

Camelia Dinu. Contemporary Bulgarian Poetry in Romania: A Case of Inter-Peripheral Literary Circulation / 173

Полина Пенкова. Женскостта и майчинството в бившите социалистически страни: литературни и идеологически аспекти / 196

Анна Собиеска. „Червените Eви“. Съветската eманципация нa страниците на полската междувоенна преса (Встъпително проучване) / 212

Маргрета Григорова. Полската Касандра. Профетизъм и катастрофизъм в междувоенната полска литература / 242

Венеса Начева. (Пред)чувстващата полска периферия – между катастрофизма на група „Волин“ и търсенията на постмодернистите / 273

Ретроспективи

Илонка Колева. Документалното наследство на акад. Пантелей Зарев – извор за епохата на социализма / 291

Дебюти

Владимир Илиев. Множествената интелигентност в романа ,,Нощем с белите коне“ на Павел Вежинов / 307

Марчела Миронова. Употреби на митологичното в „Пътуване по посока на сянката“ – демитологизация, или конструиране на ризоматичния свят на романа / 329

Отзиви

Камелия Спасова. Хетерогенността на световната литература по отношение на времето, пространството и езика / 344

Мартина Недялкова. Жизел Сапиро за преводите и международните литературни фестивали в епоха на културна глобализация и транснационален обмен / 352

Кристина Йорданова. Литературната история като апология на книгата и четенето / 360

Полина Пенкова. За „сюжетите“ на историята на българската литература / 366

Мария Русева. „Измислицата литература“: призвание и предизвикателство / 371

Ноеми Стоичкова. „Поетика на пътя“ – антропологически перспективи за модерната човешка идентичност / 379

Светла Черпокова. За превода и отвъд него / 392

За авторите / 398