МЕНЮ
КОШНИЦА

Сравнителните изследвания на местното самоуправление

Сравнителните изследвания на местното самоуправление - unipress.bg
Сравнителните изследвания на местното самоуправление
АвторМилена Стефанова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 112
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5154-2
10.00 лв.
Купи

Милена Стефанова е магистър по социология и доктор на политическите науки на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европейска публична адми нистрация в специалност Публична администрация на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител на Катедрата по публична администрация (2003–2007), заместник-декан на Философския факултет (2007–2011), заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ (2011–2015). Изследователските ù интереси и публикации са в сферата на местната власт и самоуправлението в общините, процесите на децентрализация на държавното управление. Специализирала е в университети в Холандия и Ирландия. Като експерт участва в оценки на практики в различни общини.

Била е общински съветник в Столичния общински съвет (2003–2007) и председател на Комисията по нормативна уредба и местно самоуправление. Член е на Комисията по връчване на етикета за иновации и добро управление на общинско ниво към МРРБ и на Българската асоциация за политически науки. Автор е на 4 монографии и редица публикации в наши и чуждестранни научни издания. По-известните ù книги са „Книга за българските чорбаджии“ (1998), „Местната власт в България“ (1997), „Местна власт и местно самоуправление“ (2003), „Публичният интерес в управлението на местно ниво“ (2019).

Монографията е посветена на методологиите и подходите на изследване на системите на местно самоуправление в сравнителен контекст. Дискутират се историческото развитие на сравнителните изследвания на местното самоуправление като дял от сравнителната политология и значението на този род изследвания за практиката на местната демокрация в национален и международен контекст.