МЕНЮ
КОШНИЦА

ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ СЛЕД 2020: КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО?

ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ СЛЕД 2020: КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО? - unipress.bg
ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ СЛЕД 2020: КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО?
СъставителКрасен Станчев, Симеон Петров
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 372
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5484-0
30.00 лв.
Купи

Доклади от Пета международна конференция по публична администрация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София, 2021


СЪДЪРЖАНИЕ

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

ПРЕДВИЖДАНЕ НА НЕПРЕДВИДИМОТО

Красен Станчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

НАЦИОНАЛНА И ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ –

КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО

КАК ДА ОПИТОМИШ ЧЕРЕН ЛЕБЕД: УПРАВЛЕНИЕТО

НА КОВИД ПАНДЕМИЯТА В БЪЛГАРСКИ КОНТЕКСТ

Александър Маринов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

КРИЗА ПО СЦЕНАРИЙ, ИЛИ ПРЕДВИДИМОСТТА

НА НЕПРЕДВИДИМОТО

Георги Станков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

АНТИКРИЗИСНО ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ:

ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА

Венелин Георгиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

ПРОДОВОЛСТВЕНАТА СИГУРНОСТ И КРИЗАТА С COVID-19

Дарина Русчева, Саша Грозданова, Петя Брънзова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА КАТО КОМПОНЕНТ

НА ГРАЖДАНСКАТА СИГУРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Симеон Петров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ИЗМЕРЕНИЯ –

КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО

ИРАЦИОНАЛНОСТТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ:

ПОВЕДЕНЧЕСКА ИКОНОМИКА, ИКОНОМИЧЕСКИ ВОТ

И БЪЛГАРСКАТА СИТУАЦИЯ

Боян Иванчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

ЧИСТА АЛТЕРНАТИВА НА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА

НОВ ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК (ВЕИ),

ИЗПОЛЗВАЩ СУЛФИДИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ

В ДЪЛБОКИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ

Венко Бешков, Владислав Христов, Красен Станчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

ЗЕЛЕНАТА АЛТЕРНАТИВА СЛЕД COVID-19

Мария Коцева-Тикова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

ПРИОБЩАВАЩО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ СЛЕД 2020

Милкана Мочурова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ

НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19, ВЪВЕДЕНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ –

ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: РЕЗУЛТАТИ И ОЧАКВАНИЯ

Десислава Калчева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

ФОЛКЛОРНА ИКОНОМИКА

Пол Рубин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

СВЕТЪТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ –

КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО

ДВОЙСТВЕНОСТ, НЕСИГУРНОСТ И НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ

В ПРОЦЕСА НА ПОЛИТИКИТЕ

Татяна Томова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

НАЦИОНАЛНИЯТ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ:

ДЕФИЦИТИ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕТО НА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ

Мартин Владимиров, Ваня Илиева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

СЛЕД 2020 Г.

Искра Милева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

РЕГУЛАТОРНАТА РЕФОРМА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО –

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19

Весела Политова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

НЕСТАБИЛНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ СИСТЕМИ

С ОГЛЕД ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Бисер Божков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ –

КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО

В ОГЛЕДАЛОТО НА ПРОМЕНИТЕ: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ –

ЗА ВИЗИИТЕ, МЕЧТИТЕ И РЕАЛНОСТТА

Валентин Василев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПОСТКОВИД-19 СРЕДА:

НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ

Любимка Андреева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

ЗА НЯКОИ ДЕФИЦИТИ В ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПЕРСОНАЛА В

УСЛОВИЯТА ПАНДЕМИЧНА ИЗОЛАЦИЯ

Елена Иванова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

МУТАЦИИТЕ НА COVID-19 И БЪДЕЩЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО

НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Цветан Василев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

РАЗЛИЧНИТЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКОТО –

КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО

НЕВЕЖЕСТВОТО КАТО ПОЗНАВАТЕЛЕН ФУНДАМЕНТ НА ПОЛИТИКАТА

ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Георги Д. Димитров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

ЕПИДЕМИИТЕ В НОВОТО ВРЕМЕ И ПОУКИТЕ ОТ ТЯХ

Любомир Кръстев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯТ ПР И УРОЦИТЕ НА ПАНДЕМИЯТА

Ролята на реторическите инструменти в управлението на комуникациите

на институции и лидери

Яна Събева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ВРЕМЕТО НА ПАНДЕМИЯТА

COVID-19 В ГЪРЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕФОРМИ, КОИТО

НЕ СА НАПРАВЕНИ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ФИНАНСОВ ПРОБЛЕМ

Йоанис Яковидис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ

ЗА ТРИЪГЪЛНИКА НА ЗНАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

Петър Атанасов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ И ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Десислава Валериева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОРИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365