МЕНЮ
КОШНИЦА

Филология - unipress.bg

Изхождайки от основно проучената от Ст. Стойков лексикална и граматична система на българския говор в Банат (Румъния), в настоящата монография проф. Парашкевов прави обстоен преглед на немското езиково и културно влияние върху този обособил се преди близо 300 години извън пределите на страната бълга..
10.00 лв.
Книгата проучва, върху материал от ранната онтогенеза на българския език, индивидуалните вариации по скорост и стил на овладяване. Обсъждането на българските резултати става в широк типологичен план, при непрекъснато отчитане на съществуващите в литературата данни за други езици. Този подход открояв..
20.00 лв.
Второ подобрено и разширено издание: Νεοελληνική λογοτεχνία. Σύντομη επισκόπηση και ανθολόγιο κειμένων.Настоящото пособие по новогръцка литература и христоматията към него имат за цел да улеснят българските студенти при изучаването на основните теми и течения, които са характерни за развитието на но..
15.00 лв.
Книгата е посветена на взаимодействието между социалната полова идентичност, отношенията на вътрешногрупова солидарност и комуникативното поведение на жената в испанския социокултурен контекст...
13.00 лв.
Заглавията в гръцкия печат
-50 % Изчерпан
Изследването се разполага в областта на френския средновековен театър. Фокусът попада върху игровите и измамни аспекти на специфичния на фиксирания исторически период жанр на фарса и неговото многообразие...
15.00 лв.
Като основен участник в изразяваното събитие извършителят на действието винаги задава перспективата, от която това събитие се представя. Как тогава да представим дадено събитие от друга, алтернативна гледна точка? Решение на този въпрос предлага деагентивността. В книгата се свързват в едно органичн..
18.00 лв.
Материали от международната конференция, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (4-6 април 2005), посветена на двестагодишнината от Рождението на Ханс Кристиан Андерсен..
15.00 лв.
Монографията "Хоризонти на дигиталната литература" проследява развитието на изкуството на словото в дигитална среда, като основен обект са литературните практики и ресурси в сегмента на Интернет, в който преобладава използването на кирилицата. Отделните части на книгата представят ретроспективен пог..
12.00 лв.
E.M.Forster's Novels: From the Monologic to the Dialogic..
10.00 лв.
The development  of Joyce's Narrative Technique from Stephen Hero to Ulysses..
10.00 лв.
The class humour of Saki, Max  Beerbohm, Martin Amis and David Lodge..
10.00 лв.
Dr. Alexandra Glavanakova received her MA and PhD degrees at Sofi a University “St. Kliment Ohridski”, where she has been a tenured lecturer at the Department of English and American Studies for over 20 years. She teaches courses in American and Canadian culture and literature, in digital culture, m..
12.00 лв.
Antología de la literatura española (Siglos XI-XVII)..
10.00 лв.
Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке - Санкт-Петербург
-50 %
Опис на българските ръкописи от Руската национална библиотека в Санкт Петербург...
100.00 лв. 50.00 лв.
Метафората и връзката Пространство – Време
-50 %
Силвия Ботева е преподавател в Катедрата по романистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Научните и проучвания в областта на общото, съпротивителното и френското езикознание са свързани главно с категориите тепоморалност, модалност и аспектуалност, както и с въпроси, разглеждани от ко..
7.00 лв. 3.50 лв.
Доклади от научни конференции на Факултета по славянски филологии 2007 г. и 2008 г...
15.00 лв.
Настоящото издание представя двама известни, но сравнително непознати автори, останали по своеобразен начин в историята на нашето Възраждане. Своеобразното се състои в това, че макар и по различни начини, и двамата са свързани със Стефан Веркович и неговата „Веда Словена“. Именно контроверзната публ..
15.00 лв.
Test to Learn and Learn to Take Tests vol.3
Изчерпан
Test to Learn and Learn to Take Tests 3 is the third book of a series of textbooks designed to facilitate successful second language learning for students of the English language.It is especially aimed at students who are studying to become language teachers at the Faculty of Educational Studies and..
Español actual: clases de palabras y categorías (Съвременен испански език: думи и категории) представлява описателна и функционална граматика на съвременния испански език, допълнена с контрастивни бележки за сходствата и разликите с частите на речта и техните морфологични категории в българския език..
13.00 лв.
Evgenia Vucheva es Doctors en Filologia Hispanica (1992), Doctora en Ciencias del Lenguaje (2006) y Catedratica de Morfologia y Estilistica del espanol actual de la Universidad de Sofia \"San Clemente de Ojrid\" (2007). Dirige el programa de master en Linguistica aplicada del Departamento de Estudio..
16.00 лв.
Помагалото е предназначено за часовете по практически испански език на студентите от IV курс в специалността Испанска филология. Включени са оригинални текстове от испански и испаноамерикански писатели и колумнисти от втората половина на XX и началото на XXI век. Текстовете в първата част на помагал..
10.00 лв.
Монографията предлага ревизиране на отношението към антични сведения за значителни събития в историята на древна Тракия в периода IV в. пр. Хр. - IV в. сл. Хр. Обоснованите интерпретации са мислени единствено като поредно вглеждане в една сложна и многоаспектна проблематика, без да имат претенции за..
15.00 лв.
Португалската функционално-комуникативна граматика за българи представя главните проблеми на фонетиката и фонологията, морфологията и синтаксиса, като те са богато илюстрирани с примери. Дадени са и кратки сведения за този малко популярен в България език, на който обаче говорят около 190 милиона душ..
21.00 лв.
От лингвистика към семиотика: траектории и хоризонти в изследването на комуникацията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Попова
Изчерпан
Съдържанието на юбилейния сборник отразява еволюцията на научните възгледи на изследователката и включва области като синтаксис, прагматика, типология на езика и лингвистични универсалии, семиотика, дидактика, прагматика на хумора и др. Многобройните участници в настоящия том са свидетелство за прес..
СЪДЪРЖАНИЕУводни думиДуми от ИскраА. Димитрова. Паралелни пасажи от коментарите върху Битие в Златоструй, Шестоднев и Симеоновия сборникА. Милтенова. Притча за овошкатаБ. Христова. Рилските папируси от XVIII и XIX векВ. Велинова. Антични реалии в българската средновековна култураV. Stipčević. Apocry..
29.00 лв.
Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Том 1. Езикознание
Изчерпан
Сборникът „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“ съдържа докладите, представени на Четиринадесетите международни славистични четения, проведени в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 26–28 април 2018 г. Научният форум на Факултета по славянски филологии възниква като иниц..
сп. Philologia. Vol. 36/2019
Изчерпан
Philologia is an international academic publication in the fi eld of philology – linguistics, literary studies, translation, cultural studies. It was established by the Faculty of Classical and Modern Philology at Sofi a University St. Kliment Ohridski in 1977. The materials published in the journal..
Показва 197 до 224 от 446 (16 страници)