МЕНЮ
КОШНИЦА

Филология - unipress.bg

Сборник с доклади от международна научна конференция, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 4–5 ноември 2019 г.СЪДЪРЖАНИЕУводни думи / 13ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦЪТ И МАРГИНАЛИЯТАНикола ГеоргиевВеликани, лилипути, литератури / 17Елка Димитрова... и още малко за маргиналния интелектуалец / 20..
23.00 лв.
Българите за жаргона, вулгаризмите и професионалната ексика
Изчерпан
Книгата е изследване на нагласите на част от българското общество към три стилистично маркирани лексикални пласта на българския език. Въз основа на анкетно проучване с 677 участници се проследява доколко според анкетираните е уместна употребата на жаргонизми, вулгаризми или професионализми в различн..
Доц. д-р Бисерка Велева завършва немска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Хумболтовия университета в Берлин, Германия. От 1996 г. работи в СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, катедра „Западни езици“, като преподава практически немски език във ФЖМК, след това в ЮФ. През 2004-200..
15.00 лв.
Фантастичното през античността - е-книга
Е-КНИГА
Николай Гочев е роден на 9 юни 1964 г. в София. Завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ и Атинския университет. Преподава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ От 1999 г. е доктор по старогръцка литература, а от 2003 г. – доцент. Ръководител е на магистърската програма „Антична култу..
6.00 лв.
Книгата представлява изследване с теоретичен характер, което притежава потенциал за приложение в конкретни образователни ситуации. Посветена е на централен за турския език лексико-граматичен клас, който е разгледан от позициите на съвременната лингвистика и лингводидактология. Трудът е полифункциона..
17.00 лв.
Настоящият сборник е посветен на 70-годишнината на проф. д-р Антония Бучуковска – изтъкнат германист и скандинавист, основоположник на норвежистиката в България. Той се издава по инициатива на Катедрата по германистика и скандинавистика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в знак на благ..
16.00 лв.
В началото на 90-те години на миналия век човечеството преживя демитифицирането и краха на много от своите извечни утопични вярвания. Латинска Америка не остана назад от сложните процеси. В тази книга се разглеждат някои проблеми, възникнали въз основа на конфигуриралия се специфичен текстови к..
16.00 лв.
Книгата е сборник от избрани трудове на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в славистичните институти в университети в Германия – Хумболтовия университет в Берлин, Саарбрюкен, Лайпциг, и в Австрия – Виена. Статиите са писани през..
32.00 лв.
За древността на бащината земя и за българските дела. Tomus Secundus
Изчерпан
„За древността на бащината земя и за българските дела“ на архиепископ Петър Богдан Бакшич е първият исторически трактат в новата ни история, написан на латински език от виден български интелектуалец. Ръкописът на трактата, открит за българската наука едва през 2017 г. в Biblioteca Es-tense Unive..
18.00 лв.
„За древността на бащината земя и за българските дела“ на архиепископ Петър Богдан Бакшич е първият исторически трактат в новата ни история, написан на латински език от виден български интелектуалец. Ръкописът на трактата, открит за българската наука едва през 2017 г. в Biblioteca Es-tense Unive..
28.00 лв.
Филигранолошки опис и албум грчких рукописа XV - XIX века
-50 %
На сръбски език.Втори том на филиграните от колекцията гръцки ръкописи в Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" към Софийския университет " Св. Климент Охридски".В този том са включени ръкописи от XV до XIX век. Четири от тях - Апостол-апракос, D. gr. 193 ; Миней за неподвижните пра..
100.00 лв. 50.00 лв.
Studia Classica Serdicensia. Том 4 /2015
-50 %
Сборник в чест на професор Борис Геров (1903-1991)Професор Борис Геров (1903-1991) беше изследовател, преподавател и ръководител на Катедрата по класическа филология във време, което изискваше голяма увереност в ценността на тази специалност, поставена в изключително неблагоприятно положение в края ..
15.00 лв. 7.50 лв.
Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология) Е-книга
Е-КНИГА
Книгата на Илиана Чекова, преподавател по руска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, е посветена на проблема за светостта в старата руска литература през най-ранния, киевски или предмонголски период от нейния развой. Целта на книгата e да задълбочи представата за механизмите, чрез които се из..
9.00 лв.
Старогръцката литература – Е-книга
Е-КНИГА
Книгата е написана под формата на диалог. Участниците в него познават добре старогръцката литература. Дванадесет души – пет мъже и седем жени продължават своя разговор 16 „дни“, в които изясняват спецификите на литературата от този период...
12.60 лв.
Към блогови практики на италиански емигранти в Съединените щати са приложени методите на антропологията и лингвистиката и през тяхната призма са изследвани проблеми, свързани с превключването на кода, мултимодалността, функциите на личното писане, егодокументите и репрезентацията, динамиките на иден..
10.00 лв.
Доц. д-р Илия Илиев е преподавател в катедра „Етнология“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Бил е гостуващ учен в Института за науките за човека – Австрия, Института Макс Планк – Германия, Университета Харвард в САЩ. Основните му публикации и научни интереси са ..
9.00 лв.
Сборник с материали от Национална научна конференция „Обща и сравнителна реторика“ 27–28 септември 2018 г.Предмет на този сборник е съвременното състояние на науката и практиката на убеждаващата комуникация. Естествено и днес не можем да игнорираме историческото наследство, но акцентът е както върху..
23.00 лв.
Технология и философия на творческото писане
Изчерпан
Книгата „Технология и философия на творческото писане“ е систематично ръководство с много примери и практически упражнения. Тя запознава с общата теория на художествената литература и с правилата за създаване на литературна творба. Разгледани са различни видове произведения със спецификата на тяхнат..
Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски“
-50 %
Сборникът съдържа доклади от симпозиум с международно участие по повод 15 години  от основаването на специалността "Португалска филология" в СУ "Св. Климент Охридски". Докладите са в областта на езикознанието, литературознанието, преводознанието и изследванията на културните връзки, както и сту..
13.00 лв. 6.50 лв.
Language enhancement for interpreters. A trainer’s guide
Изчерпан
In this trainer’s guide the authors have tried their best to share the professional knowledge which have gained in interpreting and teaching over the years. All the methods, strategies and exercises have been tested successfully in class many times, although some examples, especially those related t..
Юбилеен сборник в чест на професор Милена Цанева..
23.00 лв.
Morfología del español actual. Del sistema al discurso..
34.00 лв.
Сборникът „България – Германия: език, литература, култура (юбилейно издание 20 години Bulgaricum)“, подобно на самия Център за изучаване на българския език и култура БУЛГАРИКУМ, на който е посветен, е плод на сътрудничеството между Университета на Саарланд и Софийския университет „Св. Климент Охридс..
18.00 лв.
Густав Вайганд и балканското езикознание
Изчерпан
Мая Александрова е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание. Научните Ӝ интереси са в областта на общото и балканското езикознание, социолингвистиката и етнолингвистиката. Настоящият труд представлява докторска дисертаци..
Функции на местоименията в балканските езици
Изчерпан
Екатерина Търпоманова е доцент в Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание в СУ „Св. Климент Охридски“ и преподавател по общо езикознание и съвременни лингвистични теории в различни филологически специалности. Завършила е специалност „Балканистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“, научни..
Като преподавател в Катедрата по англицистика и американистика на СУ "Св. Климент Охридски" Филипина Филипова основава и преподава въведената от нея специализация по ирландистика, както и практически курсове по превод на художествена и обществено-политическа литература. Носител е на Наградата на СУ ..
15.00 лв.
Настоящото издание на немско-български и българо-немски икономически речник съдържа - в двете си части - 65 000 думи и изрази както от специализирания, така и от общия съвременен немски език. Постарали сме се да включим основни понятия и често срещани изрази от областта на финансите, застрахователно..
30.00 лв.
Весела Чергова и Донка Мангачева са преподаватели в специалност Португалистика към Катедрата по испанистика и португалистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски".Учебното помагало по усъвършенстване на превода е предназначено за работа със студентите от III и IV курс на специалността ..
6.00 лв.
Показва 141 до 168 от 446 (16 страници)