МЕНЮ
КОШНИЦА

Филология - unipress.bg

Исторически опит и литературна херменевтика
Изчерпан
Исторически опит и литературна херменевтика - Филология..
Historia de la literatura espаnola. Siglos de oro: Barroco
-50 %
Книгата представя испанската литература през периода на барока. Представени са особеностите на жанровото ѝ развитие, нейния културно-исторически контекст, водещите литературни фигури и текстове...
10.00 лв. 5.00 лв.
Interlingual asymmetry: Implicitation and explicitation in English and Bulgarian: Selected papers - Филология..
19.00 лв.
Хиндустани – интерференция в частен режим на диглосия - Филология..
15.00 лв.
Българската преводна рецепция на Петър II Петрович Негош през XIX век
-50 %
Българската преводна рецепция на Петър II Петрович Негош през XIX век - Филология..
15.00 лв. 7.50 лв.
Класиците, том 1
-50 %
Акад. Пантелей Зарев (псевдоним на Пантелей Йорданов Пантев) е български литературен теоретик, историк и критик. Завършил Философия в СУ "Климент Охридски". Професор, завеждащ Катедрата по теория на литературата и ректор на Софийския университет (1968-1972); заместник директор на Института..
15.00 лв. 7.50 лв.
Studia Classica Serdicensia: Musarum semper amator. том 1
Изчерпан
Studia Classica Serdicensia: Musarum semper amator. том 1 - Филология..
Основи на методиката на обучението по български език
Изчерпан
Основи на методиката на обучението по български език - Филология..
20.00 лв.
Изследването представя пълно описание на реализацията на подбудителния изказ в съвременния португалски книжовен език като езиков знак – то синтезира неговата синтактична организираност, семантична определеност и прагматична насоченост. Трудът съдържа подробна класификация на формите за изразяване на..
10.00 лв.
Кнут Хамсун - писател на три века
Изчерпан
Големият норвежки писател Кнут Хамсун (1859–1952) – нобелов лауреат, оказал огромно въздействие върху развитието на световната литература в края на ХIХ и началото на ХХ в., е добре познат в България още от края на XIX в. През месец май 2001 г. в контекста на възродилия се интерес към творч..
12.00 лв.
Данная монография посвящена исследованию русских прагматических маркеров, посредством которых говорящий осуществляет контроль над процессами порождения и понимания речи. Функциональные характеристики вводных метаоператоров и их роль в конструировании прагматического смысла высказывания выявляются в ..
12.00 лв.
Умът е безкраен; нито кръгъл, нито квадратен; нито голям, нито малък; нито зелен, нито жълт, нито червен, нито бял; нито горен, нито долен; нито дълъг, нито къс; нито гневен, нито щастлив; нито правилен, нито грешен; нито добър, нито зъл; нито пръв, нито последен. Всички буда светове са празни като ..
40.00 лв.
Научни трудове в памет на Георги Герджиков
Изчерпан
Научни трудове в памет на Георги Герджиков - Филология..
Монографията изследва дневниците на девет значими португалски писатели от последните десетилетия на 20. век. Проследява се как писателският дневник съполага в плоскостта на художественото писане два интригуващи тематични комплекса - творческата реализация на индивида и социалното му битие. В писател..
12.00 лв.
Немско-български речник-минимум на лингвистичните термини = Kleines Wörterbuch linguistischer Termini (deutsch-bulgarisch) - Филология..
12.60 лв.
Теория и практика на устния превод
Изчерпан
Проф. Бистра Алексиева, доктор на филологическите науки, е специалист по обща теория на превода, теория и практика на устния превод и частната теория на превода. Изследователската й дейност е свързана с двойката „английски-български" предимно по отношение на видовете асиметрии между двата езика. Има..
Учебникът no синтаксис има за цел да опише, анализира и класифицира езиковите явления на синтактично ниво. Той е разделен на две части - синтаксис на простото изречение и синтаксис на сложното изречение. Използван е богат илюстративен материал от класическата латинска проза и поезия, като наред с то..
14.00 лв.
Mit einem Vorschlag für ihre Einbeziehung in eine synchrone Klassifikation der verbalen Flexionstypen..
8.60 лв.
България – Европа: езикови политики - Филология..
15.00 лв.
Культурные подтексты поэтики Исаака Бабеля
Изчерпан
Иван Андреевич Есаулов - доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории словесности, директор Центра литературоведческих исследований. Ассоциированный член Русской академический группы в США. Разрабатывает новые принципы построения истории русской литературы. В монографи..
Когнитивна лингвистика: речник на понятията и термините - Филология..
АБВГ... Общ курс по български език за чужденци
Изчерпан
Изданието е основно учебно помагало за изучаването на български език като чужд както от чуждестранни граждани, така и от членовете на българските общности в чужбина. По своите цели и задачи учебникът представлява нов компактен езиков курс в българската приложна лингвистика. Състои се от две части: I..
Българска лексикология
В наличност
В изданието са представени общите закономерности и характерните особености на българската лексикална система в три основни дяла: лексикология, фразеология и лексикография. В тях подробно се разглеждат основните понятия за лексикалната семантика, категориалните и лексикално-семантичните отношения меж..
Помагалото е предназначено за студентите от I и II курс на специалността Испанска филология и е съобразено с учебната програма, която предвижда обучението по превод от български на испански език в тези курсове да е свързано с материала, изучаван в часовете по практическа граматика. Може да бъде изпо..
10.00 лв.
Verba percipiendi в български и полски език
2-3 Дни
Книгата представя съпоставително лексикално изследване на групата на глаголите за възприятия в двата родствени езика. Анализираният материал е от съвременната българска и полска преса. Изданието представлява интерес не само за лингвисти, а и за преводачи, журналисти, преподаватели по български език ..
10.00 лв.
Сборникът съдържа материали от Националната научна конференция в памет на изтъкнатите възрожденски дейци, представителите на Одеския литературен кръг Елена Мутева (1829–1854) и Димитър Мутев (1818–1864) на тема: „Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност“ (София, 21 ноември 201..
18.00 лв.
Показва 421 до 446 от 446 (16 страници)