МЕНЮ
КОШНИЦА

Хуманитарни и социални науки - unipress.bg

Описание

Приемането на индивидуалното човешко съзнание като неразделна част от Световния разум, от Единната реалност, наречена в теософията Абсолют, а в индуизма Брахман, е алтернатива на отчуждението и страха в рисковото общество. Осъзнаването на единството и разбирането, че слабостта и силата, вярата и отч..
16.00 лв.
Илия Т. Маринов е български богослов от православнохристиянската традиция, магистър по теология от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на публикации в областта на християнската апологетика, философия и съвременност. Има ли прераждане, или какво се случва с ..
9.00 лв.
Структурата на книгата тръгва от по-общите разбирания за същността и смисъла от съществуването на организациите с идеална цел, тяхната трактовка в различните теории на микро- и мезоравнище. Обхваната е връзката им с публичното управление и е обоснована тристълбовата концепция на държавния, пазарния ..
30.00 лв.
Юбилеен сборник за 65-годишнината на проф. Петя КабакчиеваСЪДЪРЖАНИЕЗА ПЕТЯ КАБАКЧИЕВА – СОЦИОЛОГ, ГРАЖДАНИН, ПРИЯТЕЛ / 7БИБЛИОГРАФИЯ НА ПРОФ. ПЕТЯ КАБАКЧИЕВА ОТ 1989 Г. ДО ДНЕС / 10СОЦИАЛНИ НАУКИ: ПРЕОСМИСЛЯНИЯ И ХОРИЗОНТИ / 17Георги Фотев НОВАТА СОЦИОЛОГИЯ / 19Кольо Коев ВСЕКИДНЕВНОТО ИЗМЕРВАНЕ ИЛ..
35.00 лв.
Какво свързва Мерилин Монро, „Дисниленд“, „Сатанински строфи“ и киберпространството?Отговорът е: постмодернизмът.Но какво всъщност представлява постмодернизмът? Но какво всъщност представлява постмодерниз­мът? Този визуален пътеводител излага достъпно загадъчната концепция, която в последните н..
16.00 лв.
Комплектът съдържа книгата "Енински апостол" и  USB флаш памет със снимкиЕнинският апостол, единствената старобългарска ръкописна книга, открита и запазена в България, се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София под сигнатура 1144. Заради лошото състояние на ко..
50.00 лв.
Библиотечните каталози са най-важните информационни системи, които библиотеките изграждат. До навлизането на информационните технологии те са единственият инструмент, който разкрива богатството, съхранявано в библиотечните фондове. Настоящото изследване за първи път проследява цялостното развит..
30.00 лв.
Монографията предлага нов модел за реализиране на образование, с който не се цели да се направи реформа, а да се елиминират негативните последствия от „реформите“ на образованието, провеждани през последните няколко десетки години.Предлагат се някои съществени концепции, свързани със съвременното об..
20.00 лв.
Д-р Даниела Стоянова е преподавател по архитектурна археология в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейните изследователски интереси и публикации са свързани с археологията и архитектурата на Древна Тракия и гръцките колонии по Западния бряг на Черно море. Дългого..
40.00 лв.
Диалогово-обучаващите програми са разширен модел на програмирано обучение, създаден в България от проф. Иван Ганчев през далечната 1984 г. Главната им цел е да се осигури по-добра имитация на индивидуална работа на добър преподавател с обучаем. В основата на софтуерните продукти се залагат постижени..
20.00 лв.
Сборникът „Език и професионална комуникация 4“ обединява доклади, изнесени на конференция в онлайн среда под наслов „Изследвания и практики на учене, преподаване и оценяване на чужди езици за общи и професионални цели“, проведена на 18 юни 2021 г.Основните теми са специализираното университетско чуж..
18.00 лв.
История на художествените музеи
Изчерпан
Книгата представя едно първо по рода си историческо изследване за дългия път, изминат през различните епохи на уникалния културен институт художествен музей. Авторът подробно проследява развитието на този тип музеи от Античността до съвременността...
15.00 лв.
Assoc. Prof. Nadya Velinova-Sokolova, PhD, is a lecturer in the Department of Finance and Accounting at the Faculty of Economics and Business Adminisration, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She received her education at the University of National and World Economy - bachelor’s and maste..
22.00 лв.
Енинският апостол, единствената старобългарска ръкописна книга, открита и запазена в България, се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София под сигнатура 1144. Заради лошото състояние на кодекса в образцовото първо издание на Кирил Мирчев и Христо Кодов от 1965 г. много м..
40.00 лв.
INHALTSVERZEICHNIS0. Vorwort .................................................................................................. 91. Einleitung ............................................................................................ 101.1. Gegenstand und Ziel der Untersuchung ......................
28.00 лв.
Мария Коцева-Тикова е преподавател в ка­тедра „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и главен асистент в Института за икономически изследвания при БАН. В монографията са синтезирани интересите и към търсене на алтернативни и екологични реше­ния за намаляване на негативните ан..
20.00 лв.
CONTENTSGalabovo: Ordinary Things — Odd Things - Krassimir LeshtakovPottery Ornamentation during the Bronze Age at tell Galabovo - Denitsa IlievaBronze Age Site near Ovchartsi, Municipality Radnevo: Features and Pottery - Hristina VasilevaEarly Bronze Age Chronology and Settlement at Dyadovo in the ..
80.00 лв.
Д-р Боряна Кючукова-Петринска е преподавател в Катедрата по испанистика и португалистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където води дисциплините Практическа граматика, Лексикология, Фразеология и Лексикология, фразеология и превод в бакалавърската степен на специалност Испанска фило..
20.00 лв.
Строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика (VI в. пр. Хр. – III в. пр. Хр.) Е-книга
Е-КНИГА
Д-р Даниела Стоянова е преподавател по архитектурна археология в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейните изследователски интереси и публикации са свързани с археологията и архитектурата на Древна Тракия и гръцките колонии по Западния бряг на Черно море. Дългого..
26.00 лв.
БИТИЕ и ПРИСЪСТВИЕ трябваше да излезе в чест на 60-годишния юбилей на нашия колега Стоян Асенов – или Джони, както го наричахме. Но, уви, книгата ще остане като свидетелство за любовта и уважението към него на приятели и съмишленици, на студенти и учители, на литератори и духовници. Ролята на доцент..
30.00 лв.
Книгата на проф. Димитър Иванов е посветена на проучването на културата на безписмените народи, населявали днешните български земи от неолита до ранножелязната епоха (VII–II хил. пр.Хр.). Посредством анализ на достигналите до нас занаятчийски изделия са разкрити важни аспекти не само на производство..
28.00 лв.
Сборникът в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Донка Александрова отразява широтата на интересите и постиженията й и „реториката с нейните много лица“. В книгата читателят ще намери текстове, написани от учени от целия свят, с които проф. Александрова се е срещнала през своето житейско пътешеств..
35.00 лв.
Сборникът „Русия между Изтока и Запада: политика, идеология, дипломация“ е  жест на признателност към учителя и колегата, дългогодишния преподавател по руска история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. Димитър Вечев. В тома са включени научни разрабо..
30.00 лв.
Д-р Светослав Малинов е доцент по история на политическите идеи в катедра „Политология” към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специализирал е политическа теория и история на политическата мисъл в Норвегия (1990–1991), Италия (1992), САЩ (1993–1994, 1997) и Великоб..
25.00 лв.
ШУМЪТ ОТ ДЕБРИ И БАЛКАНИ ШУМЪТ ОТ ДЕБРИ И БАЛКАНИ
Изчерпан
Луксозно двутомно издание във футляр.Монографията изследва партизанското движение в днешните граници на страната. В годините преди 1989 г., но и след нея то целенасочено е представяно силно идеологизирано, което прави научното му проучване много трудно, но и належащо. Авторът проследява възникването..
60.00 лв.
Охридският миней се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ под № 122. Той е забележителен български ръкопис от 1435 г., който съдържа информация за богослужението в България от X до XV в. Втората част е за месеците януари-август. В нея са запазени редица старобългарски ори..
35.00 лв.
КОМУНИКАЦИИТЕ НА XXI ВЕК — ИНОВАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ
Изчерпан
В юбилейния сборник „Комуникациите на XXI век - иновации, предизвикателства и тенденции“ са включени статии, посветени на етичната страна на комуникацията, на актуални проблематики на националния имидж, на тенденции, процеси и разви­тие на PR в условия на глобална криза, на корпоративната ко..
20.00 лв.
Доц. д-р Тодор Попнеделев е завършил история, със специализация по история на Византия и балканските народи, и втора специалност Философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води лекционните курсове Увод в историческото познание, Направления и школи в историческата наука и Българска ист..
20.00 лв.
Показва 197 до 224 от 1158 (42 страници)