МЕНЮ
КОШНИЦА

Хуманитарни и социални науки - unipress.bg

Описание

Политическата култура възниква през 1956 г. като понятие, въведено от Гейбриъл Алмънд и по това време все още е много слабо известна, въпреки че самата тя е стара, колкото и политиката. Днес, обаче, политическата култура е известна на милиони хора по целия свят. Тя дава обяснение на това каква е пол..
16.00 лв.
Оценката на хора и събития е твърде относителна и изменчива, тя преди всичко отразява огледалния образ на онзи, който се опитва да я прави. Много трудно е да изле­зеш извън собственото си разбиране на нещата и да вникнеш в живота на другия, в неговата история (защото в крайна сметка в хода на живота..
18.00 лв.
Спасение и падение. Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940-1944 г.
Изчерпан
Авторът представя нов поглед върху проблема за българските евреи по време на Втората световна война.Тезата му е подкрепена с богат архивен материал...
И даде човекът имена. Увод в педагогическата психолингвистика - Педагогика..
15.00 лв.
История на Европа – XX век. Въведение
Изчерпан
Целта на авторката е да въведе читателя в историята на Европа през ХХ в., като добавя аргументи към идеята за оптимистичното бъдеще на европейския проект...
Analysing English Grammar
-50 %
Комплект с тетрадка Answer Key, 138 стр.Exclusively designed for Bulgarian university students, teachers of English and young scholars, Analysing English Grammar reveals how the grammar of English works in an engaging and stimulating way. Guiding readers from active observation to independent a..
25.00 лв. 12.50 лв.
Книгата изследва различията и сходствата, откритите полемики и „скришните“ съвпадения между толкова различни на пръв поглед теоретикофилософски парадигми като херменевтиката, деконструкцията и конструктивизма, интерпретирани преди всичко като предлагащи модели за мислене и методологии на четене (и н..
12.00 лв.
Пътят на словото в Япония: за изреченото и написаното през вековете
Изчерпан
Книгата представлява опит за панорамен обзор на японската литература едновременно в два аспекта - както система от духовни ценности, така и като културно-исторически процес...
Книгоиздаване и медии
Изчерпан
Сборник с доклади от научния семинар, проведен на 23 ноември 2007 г. във факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски"..
7.00 лв.
Historia de la literatura espаnola. Siglos de oro: Barroco
-50 %
Книгата представя испанската литература през периода на барока. Представени са особеностите на жанровото ѝ развитие, нейния културно-исторически контекст, водещите литературни фигури и текстове...
10.00 лв. 5.00 лв.
Патрология: живот, съчинения и учение на църковните отци, учители и писатели, т. 2
2-3 Дни
Настоящото второ издание на труда на проф. Илия Цоневски идва след продължителна работа по подготовката на съвременна и специализирана библиография, която може да се сравни с най-подробните библиографии по патрология в световен мащаб. Така осъвременен, курсът на покойния проф. Цоневски добива ново з..
Цицерон. Избрани произведения
Изчерпан
Изданието представя две от късните етико-философски съчинения на Цицерон /106 - 43 г. пр.Хр./: "За задълженията" и "Тускулански беседи". Фокусиран върху темата за отношението между нравствено и полезно и за добродетелността, постижима единствено чрез разума, трактатът "За задълженията" представя обр..
Хиндустани – интерференция в частен режим на диглосия - Филология..
15.00 лв.
Класиците, том 1
-50 %
Акад. Пантелей Зарев (псевдоним на Пантелей Йорданов Пантев) е български литературен теоретик, историк и критик. Завършил Философия в СУ "Климент Охридски". Професор, завеждащ Катедрата по теория на литературата и ректор на Софийския университет (1968-1972); заместник директор на Института..
15.00 лв. 7.50 лв.
Изследването представя пълно описание на реализацията на подбудителния изказ в съвременния португалски книжовен език като езиков знак – то синтезира неговата синтактична организираност, семантична определеност и прагматична насоченост. Трудът съдържа подробна класификация на формите за изразяване на..
10.00 лв.
Данная монография посвящена исследованию русских прагматических маркеров, посредством которых говорящий осуществляет контроль над процессами порождения и понимания речи. Функциональные характеристики вводных метаоператоров и их роль в конструировании прагматического смысла высказывания выявляются в ..
12.00 лв.
Умът е безкраен; нито кръгъл, нито квадратен; нито голям, нито малък; нито зелен, нито жълт, нито червен, нито бял; нито горен, нито долен; нито дълъг, нито къс; нито гневен, нито щастлив; нито правилен, нито грешен; нито добър, нито зъл; нито пръв, нито последен. Всички буда светове са празни като ..
40.00 лв.
В сборника са включени над 80 студии, посветени на проблемите на политическата и културната история на Византия, на Средновековна България и на християнската култура на Балканите...
20.00 лв.
Монографията изследва дневниците на девет значими португалски писатели от последните десетилетия на 20. век. Проследява се как писателският дневник съполага в плоскостта на художественото писане два интригуващи тематични комплекса - творческата реализация на индивида и социалното му битие. В писател..
12.00 лв.
Теория и практика на устния превод
Изчерпан
Проф. Бистра Алексиева, доктор на филологическите науки, е специалист по обща теория на превода, теория и практика на устния превод и частната теория на превода. Изследователската й дейност е свързана с двойката „английски-български" предимно по отношение на видовете асиметрии между двата езика. Има..
Учебникът no синтаксис има за цел да опише, анализира и класифицира езиковите явления на синтактично ниво. Той е разделен на две части - синтаксис на простото изречение и синтаксис на сложното изречение. Използван е богат илюстративен материал от класическата латинска проза и поезия, като наред с то..
14.00 лв.
България – Европа: езикови политики - Филология..
15.00 лв.
Антология Социална работа
Изчерпан
Антология Социална работа е емблематично заглавие в сферата на социалната работа и един от най-популярните учебници в тази научна област във Великобритания. Книгата има вече 3 издания - последното е от 2007 г., а настоящият превод е по второто издание от 2002 г. Книгата е под научната редакция н..
Българска лексикология
В наличност
В изданието са представени общите закономерности и характерните особености на българската лексикална система в три основни дяла: лексикология, фразеология и лексикография. В тях подробно се разглеждат основните понятия за лексикалната семантика, категориалните и лексикално-семантичните отношения меж..
Помагалото е предназначено за студентите от I и II курс на специалността Испанска филология и е съобразено с учебната програма, която предвижда обучението по превод от български на испански език в тези курсове да е свързано с материала, изучаван в часовете по практическа граматика. Може да бъде изпо..
10.00 лв.
Без недомлъвки
-50 %
Книгата включва публицистични текстове на известния журналист и университетски преподавател проф. д-р Филип Панайотов, писани в периода 1970–2011 г.Те отразяват динамиката на историческото време и носят отпечатъка на авторовите илюзии, заблуди и пристрастия...
8.00 лв. 4.00 лв.
Показва 1121 до 1148 от 1158 (42 страници)