МЕНЮ
КОШНИЦА

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ЖАНРОВЕ В РАДИОТО

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ЖАНРОВЕ В РАДИОТО - unipress.bg
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ЖАНРОВЕ В РАДИОТО
АвторЛъчезар Точев
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 148
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5661-5
15.00 лв.
Купи

Лъчезар Точев (1962–2021) завършва Девета френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София. Възпитаник е на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Радиожурналистика“. Работил е в Българското национално радио – в Главна редакция „Полюси“, като водещ на предаването „Хора, пътища, автомобили“. Постъпва във Факултета по журналистика и масова комуникация през 1993 г. като редовен асистент. Дългогодишен преподавател е в катедра „Радио и телевизия“ във ФЖМК, един от най-добрите специалисти по радио у нас. Дисертацията му е на тема „Интерпретация на социалните факти чрез радиожанровете на информацията“, защитена през 2013 г., с която става доктор в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Научните му публикации са посветени на изследване на новините в радиото, на мястото на радиото сред останалите медии, на разпространението на информацията в съвременните канали за комуникация. Сред дисциплините, които преподава на студентите във ФЖМК, са „Радиожанрове“, „Учебно радиостудио“, „Комуникационни умения (радио)“. Два пъти е бил директор на Университетското радио „Алма Матер“ – при създаването му като кабелно радио през 1993 г. и от 2001 г. в продължение на 5 години. Катедра „Радио и телевизия“ го номинира за генерален директор на БНР през 2001 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор .......................................................................................... 7

Предварителни думи на автора ..................................................... 9

Информационен кръговрат .......................................................... 20

Система създател – Система източник – Система приемател ........ 20

Медиите ............................................................................................... 24

Кодова система .................................................................................... 25

Жанровете ........................................................................................ 30

Типология на жанровете .................................................................... 30

Кое е първично – жанрът или формата ............................................. 41

Жанровете на информацията ............................................................. 44

Новините ............................................................................................. 46

Информация и памет ............................................................................ 48

„Какво?“ и „Къде?“ ............................................................................... 50

„Кой?“ .................................................................................................... 55

„Кога?“ ................................................................................................... 56

„Как?“ ..................................................................................................... 56

Кореспонденцията .............................................................................. 57

Информационното интервю .............................................................. 61

Новинарските информационни емисии ............................................ 66

Степенуване на информацията ............................................................ 72

Подбор на информацията ..................................................................... 74

Приоритети на съдържанието .............................................................. 75

Приоритети на формите ....................................................................... 80

Сюжети за новините ............................................................................. 83

Художествено-публицистични жанрове ..................................... 86

Портретно интервю ............................................................................ 86

Структура и конструиране на жанра ................................................... 88

Подготовка на интервюто ..................................................................... 88

Избор на събеседник ............................................................................ 88

Репортажът .......................................................................................... 91

Фейлетонът .......................................................................................... 92

Фантазийна интерпретация ................................................................ 110

Някои стилистични фигури ............................................................. 112

Ирония ................................................................................................. 113

Сравнения и епитети .......................................................................... 115

Стилистично повторение ................................................................... 115

Хумор ................................................................................................... 116

Пародия ............................................................................................... 116

Алегория .............................................................................................. 117

Сатира .................................................................................................. 118

Сарказъм ............................................................................................. 120

Гротеска .............................................................................................. 120

Аналитични жанрове .................................................................. 122

Коментар ............................................................................................ 122

Структура и изграждане на жанра ..................................................... 122

Степен на въздействие ........................................................................ 123

Коментарно интервю ........................................................................ 126

Илюстративни жанрове .............................................................. 127

Журналистическа анкета .................................................................. 127

Структура и конструиране на жанра ................................................. 128

Форми на съдържанието .................................................................... 131

Монтаж ................................................................................................ 135

Комуникативната интенция ............................................................... 136

Фичър ................................................................................................. 138

Журналистически фичър .................................................................... 140

Художествен фичър ............................................................................ 143

Заключение .................................................................................... 144

Използвана литература ............................................................... 146