МЕНЮ
КОШНИЦА

Журналистика и масова комуникация - unipress.bg

В настоящата книга са включени работи от известни автори по общотеоретични и национално специфични проблеми на историята на книгата в Западна Европа – Германия, Италия, Франция, Великобритания, Нидерландия, скандинавските страни, Испания и Португалия. Включени са и изследвания за Османската империя ..
43.00 лв.
По въпроса за книгата
Изчерпан
Книгата всъщност е триединство:дух-тяло-стока.Въпреки,че повечето издатели са склонни да слагат ударението върху третия елемент.Не ги виня много.Но понеже се причислявам към бранша,смятам,че в работата си трябва да акцентираме и върху духовното и върху телесното,и върху стоковото начало на това"осмо..
Д-р Мая Василева е възпитаник на Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2016 г. е преподавател в Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“. Разработва лекционни курсове и упражнения по дисциплините „Телевизионно новинарство“, „Продуцен..
18.00 лв.
Тази книга бе предизвикана от 11 септември 2001 г., своеобразното начало на XXI век. Тя се опитва да разкаже за всичко, което се случи в международната политика веднага след 11 септември в продължение на малко повече от една година. Седмица след седмица светът придобиваше ново усещане за себе си, ст..
14.00 лв.
Българската журналистика - 160 години: Минало - настояще- перспективи
Изчерпан
Настоящият сборник включва представените научни доклади и съобщения от конференцията "160 години българска журналистика - минало, настояще, перспективи", която се проведе на 29 и 30 октомври 2004 г. в зала 1 на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски".Научната конференция бе посвете..
12.00 лв.
Доц. д-р Ефрем Ефремов е преподавател от 1991 година във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Лекционните му курсове са по теория и практика на редактирането, спортна журналистика и типология на списанието. Създател е и на магистърската прог..
11.00 лв.
„Герои и красавици в рекламата“ е за рекламисти, пиари, филолози, социолози, психолози, художници, маркетолози, бренд мениджъри, политолози, учители, журналисти, фотографи, дизайнери и студентите от тези дисциплини. Тя ни показва как да печелим, използвайки най-добре работещия и универсален рекламен..
16.00 лв.
Кооперативното дело в България. Специфичен организационен дизайн, маркетинг-мениджмънт, гавърнанс структура и иновации
Изчерпан
Модерното кооперативно дело и неговото ядро – модерната кооперация – от момента на тяхната поява са непрекъснато под светлините на прожекторите и то не само в отделни региони, а в целия свят. Основната причина за този глобален интерес е тяхната различност и специфичност като бизнес модел. Двойствена..
Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century
Изчерпан
The current volume “Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century” consists of the articles presented at the international scientific conference of the same name, which was held in Sofia in June 2019. The event was organized by the Faculty of Journalism and Mass Communication at ..
Сборник с материали от Национална научна конференция „Обща и сравнителна реторика“ 27–28 септември 2018 г.Предмет на този сборник е съвременното състояние на науката и практиката на убеждаващата комуникация. Естествено и днес не можем да игнорираме историческото наследство, но акцентът е както върху..
23.00 лв.
Книгата е за всички, които си изкарват хляба с комуникации – студенти, рекламисти, пиари, маркетолози, бранд мениджъри, филолози, социолози, психолози, политолози, учители, журналисти, художници, фотографи и др. Тя ще им помогне да станат още по-добри в общуването против смъртоносния вирус, тъй като..
9.00 лв.
Какво е словото на омразата - израз на мнение ии действие? Какви са основните му цели и последствията от него? Как действа на психологическо ниво и как от вътрешно убеждение се превръща в подражание и в действие? Присъства ли словото на омразата в българските медии и към кои малцинствени групи е нас..
8.00 лв.
Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин ДимитровВеселин Димитров започва да сътрудничи на Българското национално радио (тогава с името Радио София) през 1958 г., още като студент. През 60-те години е първият журналист – радиоводещ на информационно-музикална програма у нас – сутрешната "От 6 до 8". З..
15.00 лв.
Между кориците и отвъд тях
Изчерпан
Доклади от академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат, дойена на специалност "Книгоиздаване" в СУ...
Теоретични аспекти и приложни изследвания в областта на медийната педагогика
Изчерпан
Медийната грамотност е естествено следствие и ключов резултат от прилагането на медийната педагогика. Това следствие обаче е и едновременно предпоставка за непрестанно развитие на медийната педагогика, защото предизвиква нови и нови промени, както в цялостната медийна и образователна среда, така и в..
ТРЕТО ИЗДАНИЕКнигата е за всички, които си изкарват хляба с комуникации - рекламисти, пиари, маркетолози, бренд мениджъри, журналисти, икономисти, филолози, социолози, психолози, художници, политолози, учители, както и за студентите от тези дисциплини. Тя показва как да спечелим много като използвам..
22.00 лв.
Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)
Изчерпан
Общата идея, която стои зад книгата е свързана с разбирането на Джозеф Най за меката власт. Според него властта е способност за постигане на желани резултати и ако е необходимо, овластеният променя поведението на другите, за да постигне тези резултати. За Най има един специфичен аспект на властта, н..
Българската книга по света
Изчерпан
Тази книга е дело на студентите от II курс, специалност „Книгоиздаване“, във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е резултат от занятията по дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас“ с преподавател Георги Александров през академ..
Лиляна Николова Андреева е доцент, доктор по филология, дългогодишен преподавател по телевизионна журналистика и връзки с обществеността във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Творческата ѝ биография включва журналистическа работа в младеж..
12.00 лв.
Заглавията в гръцкия печат
-50 % Изчерпан
Бизнес среда на книгата
-50 %
Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Съставители: Алберт Бенбасат, Веселина Вълканова, Петранка Филева Научният семинар "Бизнес среда в книгоиздаването ..
8.00 лв. 4.00 лв.
Снежана Попова е професор в катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по филология и доктор на социологическите науки. Чете пред бъдещи бакалаври и магистри курсовете „Радиокомуникация“, „Медиен анализ“..
9.00 лв.
Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация.Медийната грамотност; инструментариумите на маркетинговата комуникация; източниците на информация в разследващата журналистика; визуалната комуникация в медиите и във връзките с обществеността; теорията, историята и практ..
20.00 лв.
Книгата се опитва да очертае значението на пет фактора, които са решаващи по отношение на настоящите предизвикателства и възможните хоризонти пред международната журналистика: диктата на постистината; политическата поляризация, резултат от политиката на идентичността и популизма; и изместването на ж..
13.00 лв.
Това е първата книга у нас, в която се разглеждат медийният пазар и индустрия в условията на цифровизация в контекста на медийните практики в две съседни балкански държави - Р България и Р Гърция. Подобен сравнителен анализ на електронната медийна среда в две държави - членки на ЕС, досега не е прав..
10.00 лв.
„Народният дух“ в авторските песни от България
Изчерпан
С книгата си известният наш музиколог и фолклорист Лозанка Пейчева навлиза в богат и донякъде познат терен, който обаче до момента е проучен само частично и по относително несистематизиран начин. В центъра на изследването са историческите линии на развитие и жанровото разнообразие на авторските песн..
Книгата разглежда медийната грамотност като цялостна концепция, както и формирането й в България. И по-точно създаването на цялостна обучителна програма по медийна грамотност, целяща да подобри състояние на развитието й у нас и използваща средствата на различни професионални направления: педагогика,..
15.00 лв.
В монографията са разгледани комуникационните ситуации, в които попадат принудителните миграционни движения на бежанците, превърнали се във фокус на общоевропейската политика от последните няколко години.Целта на изследването е да се осмислят въздействията, които т.нар. контекстмейкъри – политици, е..
14.00 лв.
Показва 29 до 56 от 95 (4 страници)