МЕНЮ
КОШНИЦА

История и археология - unipress.bg

Дубровнишки документи за историята на България и българските земи през XIII–XV век
Изчерпан
Дубровнишки документи за историята на България и българските земи през XIII–XV век - История и археология..
Кюстендилски четения бр. 22/2016 г. Коварство и предизвикателство в историята - История и археология..
15.00 лв.
Краят на студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век. Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева - История и археология..
18.00 лв.
Кюстендилски четения 23/2017. Историята между еволюцията и революцията - История и археология..
15.00 лв.
Сферата на научните интереси и изследвания на Александър Антонов са история на българските земи през XV-XVII в.; урбанизация и архитектура в Румелия през XV-XIX в. Автор е на редица студии и статии в наши и чужди издания...
42.00 лв.
Книгата „Любов към науката, любов към народа“ е плод на десетгодишна научноизследователска дейност на автора. Фокусира се върху българските студентски организации и обединения, съществували през 30-те години на ХХ век, с основен акцент върху формированията на студентите националисти, социалисти, ана..
20.00 лв.
Държавата е формата за организиране на обществото, която ни съпътства неотманно почти от зората на човешката история. Съвременната държава е политически организирана общност, която разполага с територия и с правителство (система за управление), както и с вътрешен и външен суверенитет. Именно на държ..
16.00 лв.
Книгата на Иван Кьосев е посветена на представянето и анализа на държавната власт в процеса на конституционното учредяване и утвърждаване на новобългарската държава. Откроени са основните особености на формата на държавно управление, както и спецификите на политическите режими, наложили се в процеса..
18.00 лв.
Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов - История и археология..
35.00 лв.
История на Монголия. От световно господство до съветски сателит
2-3 Дни
История на Монголия. От световно господство до съветски сателит...
18.00 лв.
Сборник в памет на проф. д.и.н. Маргарита Тачева по повод 80-годишнината от нейното рождение, 3—4 юни 2016СъдържаниеI. PersonaliaД. Милиева . Здравей и сбогом, Маргарита!Д. Ботева. Библиография на трудовете на проф. Маргарита ТачеваД. Ботева. За професор Маргарита Тачева (1936—2008) и нейния пъ..
40.00 лв.
Комунистическите модерности. Българският случай
-50 %
Комунистическите модерности. Българският случай - Хуманитарни и социални науки..
14.00 лв. 7.00 лв.
Жив е българският Бог!
Изчерпан
Жив е българският Бог! - История и археология..
Korean Society Today
-50 %
This volume entitled Korean Society Today contains contributions to the International Conference on Korean Studies which was held in the Center for Korean Studies at St. Kliment Ohridski Sofia University on March 9, 2018.The conference was organized as a part of the Core University Program for Korea..
14.00 лв. 7.00 лв.
ΑΓΓΕΛΟΣ се издава по повод 100-годишнината от рождението на именития български историк акад. Димитър Ангелов. В двата тома са поместени записки от научните му командировки в чужбина, спомени от и за него, както и малко познати сатирични произведения (епиграми, хумористични стихове и др.), чиито ..
16.00 лв.
Книгата е предназначена за начинаещи колекционери и любители. Целта на автора и издателя е да се създадат условия, подкрепящи превенцията срещу измамите с културни ценности, а в конкретния случай – древни монети, циркулирали по нашите земи. Представени са 144 фалшификата на антични и средновековни м..
29.00 лв.
Интеграция и дезинтеграция в Европа през 80-те години на ХХ век
-50 %
Основните тематични кръгове на студиите и статиите в предлагания сборник представят успешните и неуспешните интеграционни процеси в двете части на разделена Европа - Общия пазар на Запад и Съвета за икономическа взаимопомощ на Изток. Едновременно с тези основни теми събраните в сборника материали ан..
15.00 лв. 7.50 лв.
Книгата разширява и проблематизира съществуващите познания и представи за ролята на Църквата в духовния живот на местните български общества през 30-те и 40-те години на XIX век в Османската империя, Предназначена е за студенти историци, етнолози, културолози, както и за всички читатели, които се ин..
15.00 лв.
Настоящото изследване проследява хилядолетното битуване на жеста издигане на човешко тяло, участващ в състава на различни ритуализирани действия по овластяване в унгарската история. Посредством установяване на конкретната функция и семантика подробно се разглеждат промените по неговото прилагане в с..
19.00 лв.
Книгата се състои от десетки очерци и кратки сведения за възрожденски книжовници, обединявани по направления на деятелност. Наред с биографичните данни прозвучават гласовете на съвременници, включват се изказвания и тези на по-късни изследователи, цитират се откъси от техни творби или публикации..
30.00 лв.
Първата световна война век по-късно
Изчерпан
Книгата „Първата световна война век по-късно“ е резултат от научната конференция, организирана от магистърската програма „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика, ХVІ–ХХІ век“ на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Целта на конференцията бе и българскит..
15.00 лв.
Втората световна война 70 години по-късно
Изчерпан
Втората световна война, разполовила историческия ХХ в. и превърнала се в най-унищожителното събитие за на­шата цивилизация, продължава да вълнува историците и любителите на историята и  вече над седем десетилетия. Сбор­никът включва изследва­ния, размисли и изводи ..
ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев
Изчерпан
Сборникът „ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ“ съдържа 54 статии от областта на античната история, археология, нумизматика, средновековната и съвременна история, посветени на миналото на древна Месопотамия, Фригия, Тракия, Македония, Елада, Византия или съвременна България. Те представляват скромен дар, с който академичната..
Подходи към изучаването на ранния ислям (VII-VIII в.): метод и история
Изчерпан
Първата част на книгата е посветена на възникването на мюсюлманския исторически разказ в края на I–VII в. и неговото развитие през II–VIII в. Разгледани са биографичните сведения за ранните събирачи и разказвачи на предания, които проявяват подчертан интерес към историческата тематика. Втората част ..
Мистерията Ева
-50 %
Богомил Герасимов вярва, че Земята е онова кръгло небесно тяло, където човек се ражда, умира, душата му се преражда и всичко започва отначало. Обича света на загадките, на необясненото, на странното, на трудните въпроси, които от векове търсят истинските си отговори и все не могат да се срещнат с тя..
12.90 лв. 6.45 лв.
Културната политика на българската държава 1885-1908
-50 %
Монографията „Културната политика на българската държава (1885-1908)" проследява съдържанието, тенденциите и механизмите на културната стратегия в началните десетилетия на модерната ни държавност. Аргументирана е тезата за еволюционното развитие и постиженията на националното образование и на култур..
10.00 лв. 5.00 лв.
България и югославската криза (1989-1995)
-50 %
Това е първото научно изследване, което разглежда цялостно и комплексно въпроса за същността и характера на балканската политика на България по време на югославската криза, като поставя проблема в контекста на историческото развитие на Европа в края на XX век.Бисер Банчев е роден в гр. Варна. Завърш..
15.00 лв. 7.50 лв.
Илия Ангелов Галчев е роден на 15 септември 1917 г. във Велико Търново. Учи във Втора мъжка гимназия в София. През 1940 г. завършва Военното на Н.В. училище. След уволнението му от войската през 1946 г. учи и се дипломира в Стопанския факултет (1948). По-късно работи като счетоводител в различни пре..
10.00 лв.
Показва 141 до 168 от 191 (7 страници)