МЕНЮ
КОШНИЦА

История и археология - unipress.bg

Възкресение. Македония 1941 - твърда корица
Изчерпан
"За Македония са писани много книги, някои от които са издания на Македонския научен институт. В последно време излязоха и книгите на Ст. Чилингиров, Добри Немиров, Андрея Тошев и Георги Константинов.Имах възможността да отида в тая българска земя веднага след немските войски и поради това имам и пъ..
В настоящия двутомник (т. 2 и т. 3 от поредицата) участват 59 автора с общо 56 текста - студии, статии, научни съобщения, публикации на документи, демографски анализи, резултати от теренни проучвания. Материалите са подредени в два разделиа: "Демография и етнография" и "Археология, история и филолог..
35.00 лв.
В настоящия двутомник (т. 2 и т. 3 от поредицата) участват 59 автора с общо 56 текста - студии, статии, научни съобщения, публикации на документи, демографски анализи, резултати от теренни проучвания. Материалите са подредени в два разделиа: "Демография и етнография" и "Археология, история и филолог..
35.00 лв.
"За Македония са писани много книги, някои от които са издания на Македонския научен институт. В последно време излязоха и книгите на Ст. Чилингиров, Добри Немиров, Андрея Тошев и Георги Константинов.Имах възможността да отида в тая българска земя веднага след немските войски и поради това имам и пъ..
12.00 лв.
Костадин Рабаджиев е професор по класическа археология в Софийския университет. Неговият първи докторат е „Херакъл (Херкулес) в Тракия. ІV в. пр. Хр. – ІV в. сл. Хр.“, защитен през 1992 г. Автор е на книгите: „Елински мистерии в Тракия. Опит за археологически прочит“ (2002 г. – хабилитационен т..
24.00 лв.
Пътуване към паметта
Изчерпан
"Пътуване към паметта" е книга за основните проблеми на прехода, така както съм ги видял и за които имам документи. Причината е, че както мнозина наши сънародници съм неудовлетворен от нивото на българския политически дебат и смятам, че в последните 30 години се с..
30.00 лв.
В битката между двата свята: Документи (1973-1980)
-100 % Изчерпан
Настоящият първи том на публикацията "В битката между два свята" с оригинални архивни документи доказва несъстоятелността на политическите инсинуации по отношение на дейността на Българското освободително движение -БОД / 1973 - 1991/. Тя дава и отговор на въпросите, свързани с неговите дейци...
Българските градове през Възраждането
Изчерпан
Идеята за изследването "Българските градове през Възраждането" е на професор Минчо Семов. В първоначалния вариант беше предвидено да бъдат изследвани всички градове по българските земи от това време- 1700-1900 година. Понеже обхватът на работата се оказа доста голям, интересът към градовете на сегаш..
Пламъци от пепелта
Изчерпан
Встъпителен анализ към първата част на изследването "Българските градове през Възраждането".Идеята за изследването "Българските градове през Възраждането" е на професор Минчо Семов. В първоначалния вариант беше предвидено да бъдат изследвани всички градове по българските земи от това време- 1700-190..
Тракия през Средновековието и османската епоха: характер и динамика на селищния живот (XII-XVIII век)
Изчерпан
Сборник статии от научна конференция, проведена на 27 – 28 ноември 2014 г. в СофияСЪДЪРЖАНИЕПредговор......................................................................9Пламен МитевМеч или рало?Размисли относно края на късноантичната селищна мрежа в Тракия..............11Чавдар КириловСелищната с..
Александрия II е-книга
Е-КНИГА
Настоящата книга е продължение на излязлата към началото на 2003 г. "Александрия. Разкази за книги, хора и градове". Събраните в нея текстове са били публикувани като доклади от конференции, статии в списания и сборници, части от академични трудове и предговори на книги. Изключение прави..
9.00 лв.
Вакъфите в България
Изчерпан
Сборникът включва изследователски текстове, представени на научната конференция „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управ-ление“, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 11 октомври 2019 г., която обобщи резултатите о..
15.00 лв.
За древността на бащината земя и за българските дела. Tomus Secundus
Изчерпан
„За древността на бащината земя и за българските дела“ на архиепископ Петър Богдан Бакшич е първият исторически трактат в новата ни история, написан на латински език от виден български интелектуалец. Ръкописът на трактата, открит за българската наука едва през 2017 г. в Biblioteca Es-tense Unive..
18.00 лв.
„За древността на бащината земя и за българските дела“ на архиепископ Петър Богдан Бакшич е първият исторически трактат в новата ни история, написан на латински език от виден български интелектуалец. Ръкописът на трактата, открит за българската наука едва през 2017 г. в Biblioteca Es-tense Unive..
28.00 лв.
Мемоарите на известния американски дипломат Чарлс Е. Болън стават достъпни за българския читател едва днес, с почти петдесетгодишно закъснение.Името на този забележителен човек доскоро бе известно в нашата страна само на професионалистите, които отдавна задълбочено следят развитието на отношенията м..
30.00 лв.
Кооперативното дело в България. Специфичен организационен дизайн, маркетинг-мениджмънт, гавърнанс структура и иновации
Изчерпан
Модерното кооперативно дело и неговото ядро – модерната кооперация – от момента на тяхната поява са непрекъснато под светлините на прожекторите и то не само в отделни региони, а в целия свят. Основната причина за този глобален интерес е тяхната различност и специфичност като бизнес модел. Двойствена..
Сборникът съдържа материали от Международната научна конференция „Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви“, посветена на 200-годишнината от рождението на Евлоги Георгиев. Книгата се издава в рамките на научно-изследователската задача „С..
14.00 лв.
История, устройство и управление на Струмишко-Драмска епархия (Беломорски дял, 1941 – 1942) и Драмска епархия (1943 – 1944)
Изчерпан
Книгата проследява събития, факти и обстоятелства, свързани с неизвестни или малко известни моменти от българската църковна организация по време на Втората световна война в два от църковните субекти в новоприсъединените земи в Беломорска Македония едновременно с провежданата политика на Царство Бълг..
Настоящето изследване е посветено на историята на античните племена в област, наречена тук условно Югозападна Тракия и включваща основно териториите около поречията на реките Струма и Места /античните Стримон и Нестос/.Определянето на този район като Югозападна Тракия е, разбира се, условно и се осн..
20.00 лв.
Западната експанзия на Балканите: военномонашеските ордени и италианските морски републики ХІІ–ХV в.
Изчерпан
Експанзията на латинския свят на „Балканите“, които в книгата визират предимно териториите, спадащи трайно към православния Изток се осъществява от различни агенти – както от периферията на Запада, какъвто участник е могъщото Унгарско кралство, така и от водещи икономически сили като Венеция и Генуа..
Източна Европа и Латинска Америка
Изчерпан
Сборникът с научни изследвания с преобладаващо политико-исторически характер е посветен на проблематика, която е позабравена през последните десетилетия - взаимоотношенията между Източна Европа и Латинска Америка...
Сборникът е посветен  на юбилейната 60-годишнина на проф. д-р Евгения Калинова. В този обемист том читателите могат да открият изследвания в широката времева рамка от Модерната епоха до нашата съвременност, а в географско отношение – от различните предизвикателства, пред които е била изправена ..
24.00 лв.
Сборникът съдържа материали от международната научна конференция "Залезът на ранносредновековното Българско царство", 1018 г. Перник през вековете - история, археология и култура", провела се в Двореца на културата, град Перник от 18 до 20 октомври 2018 г...
15.00 лв.
История на епохата на Новия Завет
Изчерпан
Монографията разглежда исторически период от близо две хилядолетия (XVIII в. пр. Хр. - II в. сл. Хр.), който обхваща цялостното развитие на традицията на древния юдаизъм. Поставят се основните събития от библейската история не като голи исторически факти, а като осмислени в в цялостния контекст на с..
Известният полски и канадски славист Едвард Можейко принадлежи към четвъртото поколение поляци, живеещи извън  Полша, и към второто – родени отвъд нейните граници. За участие в Януарското въстание през 1863 г. неговият прадядо е заселен във вътрешността на Руската империя, поради..
20.00 лв.
Настоящият том представя материали от българския възрожденски печат, подбрани и подредени от Юрдан Анастасов през 1961 г. в сборник "Възраждането в Македония".Дописките, статиите и писмата, изпращани от различни градове и села на Македония, са неоспорими свидетелства за народностното съзнание на мак..
50.00 лв.
"Дали Дон Кихот ще оцелее, ще покаже бъдещето.На нас ни остава само да възкликнем:Не си отивай, Дон Кихот!"Проф. Димитър Овчаров..
10.00 лв.
Показва 57 до 84 от 191 (7 страници)