МЕНЮ
КОШНИЦА

Лечители и лечителски практики в началото на XXI век. Етноложко изследване

Лечители и лечителски практики в началото на XXI век. Етноложко изследване - unipress.bg
Лечители и лечителски практики в началото на XXI век. Етноложко изследване
АвторВиолета Коцева
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 246
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-552-5
21.00 лв.
Купи

Виолета Коцева завършва магистра­тура по етнология в Софийския уни­верситет „Св. Климент Охридски“. През 2010 година защитава докто­рат и оттогава е асистент в катед­ра „Етнология“ в Историческия фа­култет на Университета. Препода­вателската й дейност и научните й интереси са в областта на медицин­ската антропология, българската на­родна култура, етнологията на Бал­каните, антропологията на детст­вото и българските общности зад граница.

Книгата е етноложко изследване на аспекти от народната медицина от началото на XXI век. В текста последователно се анализират различни ка­тегории лечители и лечителски практики в процес на промяна, която се разглежда като част от механизма за адаптация и оцеляване на тради­ционното народно лечение в постмодерна културна среда. За емпирична основа на изследването се използват сведения от теренни етнографски проучвания, провеждани в периода 2014 - 2019 г. Съществуването на тра­диционни лечители и лечебни практики се анализират като обществено споделен и приемлив компромис както от страна на самите лечители, така и от представители на научната медицина.