МЕНЮ
КОШНИЦА

Александър фон Батенберг. ДНЕВНИК. Моите преживявания по време на войната с турците 1877/1878 г.

Александър фон Батенберг. ДНЕВНИК. Моите преживявания по време на войната с турците 1877/1878 г. - unipress.bg
Александър фон Батенберг. ДНЕВНИК. Моите преживявания по време на войната с турците 1877/1878 г.
АвторАлександър фон Батенберг
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 312
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5247-1
30.00 лв.
Купи

Дневникът на Александър фон Батенберг, който той води по време на участието си в Руско-турската освободителна за България война от 1877-1878 г., е издаден за първи път в превод на български през 1992 г. Що се отнася до самия оригинал, той се съхранява в Българския исторически архив при Национал­ната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в София. От такава гледна точка може да се каже, че както изследователската, така и заинтересованата по-широка читателска аудитория у нас, веро­ятно вече познава този много интересен исторически документ - едно несъмнено свидетелство за първия контакт на младия нем­ски благородник с България и българите преди да стане владе­тел на Княжеството.

Настоящето издание за разлика от публикацията през 1992 г. съдържа и немския текст на Дневника, но не като факсимиле на оригинала, а като разчетен ръкопис. Допълнен и актуализиран е научният апарат в неговите две езикови версии, българска и нем­ска. Всичко това би позволило едно по-пълноценно използване на извора за нуждите на историческите изследвания не само в Бъл­гария, но и в чужбина - били те с българистичен или с балка- нистичен акцент. Няма съмнение също така, че запознаването с Дневника на Александър Батенберг е от интерес и за немскоезичната читателска аудитория. Изворът, разбира се, има значително по-голяма стойност за българското минало, но той същевременно е свидетелство и за особените исторически връзки между Бълга­рия и Централна Европа през XIX в.


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор................................................................................................ 7

Vorwort................................................................................................... 11

Предисловие......................................................................................... 15

Geleitworte............................................................................................. 17

Въведение............................................................................................. 19

Einfuhrung............................................................................................. 29

Принц Александър фон Батенберг

Дневник. Моите преживявания по време на войната с турците 1877/1878 г.   39

Prinz Alexander von Batenberg

Tagebuch. Meine Erlebnisse im Feldzug

gegen die Turken 1877/1878................................................................ 39

Показалец на личните имена.............................................................. 293

Personenregister        297