МЕНЮ
КОШНИЦА

КАК БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОМУШИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ТОМ 2

КАК БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОМУШИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ТОМ 2 - unipress.bg
КАК БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОМУШИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ТОМ 2
АвторГеорги Д. Димитров
 • Наличност: ДА
 • Корица: мека
 • Тегло: 0.50кг
 • Размери: 16.00см x 23.00см
 • Страници: 416
 • Година: 2023
 • ISBN: 978-954-07-5595-3
40.00 лв.
Купи

Присъединяването на България към Европейския съюз е голямо неизвестно и за широката публика, и за академичната общност. В тритомника са напаснати „парченца от пъзела“ от този процес, създаващи исторически обемна, многоцветна, но вътрешно противоречива реалност. В съдържателно-фактологичен и архитектоничен план тя изразява историко-политическото своеобразие на предмет-проблем – българската интеграция в ЕС, каквато ни е поднесена в специфичната смислова система на съвкупния дискурс на интервюираните ключови участници в историческата битка за членство в ЕС.

Целта на изложението е да преведе читателя от отделните събитийни фрагменти към умопостижимия цялостен смисъл. Емпирично регистрираните хиляди (8638) факти гарантират достоверност на картината, а нейната системна окръгленост – значимостта на разпознатите елементи от този уникален и удивителен политически процес.

Проф. дсн, дпн Георги Д. Димитров е преподавател в катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“, на която е основател. Той е създател и на специалност „Социология“ в БУ „Неофит Рилски“. Бил е два пъти Fulbright старши изследовател (в Chicago University, 2002 и The George Washington University, 2010). Носител е на националната награда „Питагор“ за съществен принос към социалните и хуманитарните науки от утвърден български учен (2014). Последните 10 години проучва политиката за разширяване на ЕС.

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 2

ГЕОПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКИ В ОТНОШЕНИЕТО КЪМ БЪЛГАРСКОТО ЧЛЕНСТВО В ЕС 

   ГЛАВА V. ГЕОПОЛИТИКАТА И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 357

   5.1. Войните като стимул за Източното разширяване на ЕС 358

   5.2. Русия 381

   5.3. Трансформация на движещото противоречие

   в хода на присъединяването към ЕС 396

   5.4. Преплитане на процесите на присъединяване към НАТО и ЕС 398

   5.5. Общото политическо постижение – интеграция със Запада 432

   ГЛАВА VІ. СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ И КАНДИДАТКИТЕ В ИНТЕГРАЦИОННОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 438

   6.1. Рамкови съдържателни и методически допускания

   за предстоящия анализ 438

   6.2. Обща характеристика на неравностойното участие в процеса 443

   6.3. Диспропорционалности в структурата

   на интеграционните отношения 444

   6.4. Характерни специфики на открояващите се национални участия 456

   6.5. Национални профили на участието

   в евроинтеграционното пространство чрез дяловите приноси

   по всички показатели на взаимодействията 461

   6.6. Специфика на участието на най-важните страни 486

   6.7. Извънредните няколко случая на сериозна подкрепа

   за България 584

   6.8. Маргинални страни в интеграцията в ЕС на България 589

   6.9. Обобщение: твърде шарена картина

   на международните отношения 593

   ГЛАВА VІІ. ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС КАТО ДЕЙЦИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЮЗА 598

   7.1. Комисията – най-добрият ни приятел, който не е приятел 598

   7.2. Структури на субектност в ЕК 652

   7.3. ЕК не може да е приятел 681

   7.4. Комисията във времето 709

   7.5. Заключение: как така ЕК едновременно хем е, хем не е 716

   7.6. Други институции на ЕС 725

   7.7. Обобщение: ЕК, видяна като извисяваща се над всичко останало 745