Banner
Instagram
-30%
Новините от света. За смисъла и ползите от международната журналистика - unipress.bg
Книгата се опитва да очертае значението на пет фактора, които са решаващи по отношение на настоящите предизвикателства и възможните хоризонти пред международната журналистика: диктата на постистината;..
-30%
Образът на българския политик на страниците на печата в условията на предизборна надпревара - unipress.bg
Марина Кирова-Борисова е завършила специалностите Журналистика и връзки с обществеността в СУ „СВ. Климент Охридски", а също така и магистърски курс към Университета Лунд, Швеция. Преподавала е във фа..
-30%
Основи на политологията - unipress.bg
Учебникът по основи на политологията е предназначена е за студенти по политически науки в Софийския университет и други висши училища, за изследователи и наблюдатели на политическия процес, както и за..
-50%
От век на век, от слово към слово - unipress.bg
Юбилеен сборник, посветен на проф. дин Филип Панайотов - знакова личност - в журналистиката, в публицистиката, в преподаването, в изследването на историята на българската журналистика и в практиката н..
-50%
Пресата – политически посредник - unipress.bg
В монографията е разгледана социалната роля на пресата като политически посредник по време на избори в контекста на проведените в България и Чехия президентски кампании (2006–2008). Съпоставката на ме..
-30%
Радио, разказ, реч. Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова - unipress.bg
Текстовете в сборника не могат да бъдат обобщение за това как приятелите и колегите виждат Снежана Попова. Те са опит да опишем областите, в които тя има своите приноси в развитието на науката. Не кръ..
-30%
Регистри  в журналистическия дискурс - unipress.bg
Регистърът улавя онези фини настройки на речта, които стилът не успява да опише. В журналистическия дискурс съжителстват престижни с непрестижни, официални с неформални, динамични със статични, кон..
-30%
Рекламата през Възраждането - unipress.bg
Монографията е първият у нас опит да се погледне сериозно на историята на българската реклама, да се сравни със световното развитие на това явление, да се потърси мястото и в живота на възрожденския б..
-30%
Реторика и пъблик рилейшънс - unipress.bg
"Книгата "Реторика и пъблик рилейшънс" е успешен опит да се създаде модел, който систематизирано представя основни дейности и се прилага към различни ситуации. Идейният акцент е авторското виждане как..
-30%
Словото на омразата.Теория и практика - unipress.bg
Какво е словото на омразата - израз на мнение ии действие? Какви са основните му цели и последствията от него? Как действа на психологическо ниво и как от вътрешно убеждение се превръща в подражание и..
-30%
Социални конфликти и медиен резонанс. Комуникационни проблеми в български медии (2007–2019) - unipress.bg
Луливера Кръстева е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е доктор по филология, доцент по журналистика на вътрешнополитич..
-30%
Телевизионни жанрове. Теория, методи, модели - unipress.bg
„Телевизионни жанрове. Теория, методи, модели" е изследване за мястото, ролята и значението на телевизионните жанрове в съвременните български телевизионни организации. Книгата се базира на историческ..
Теоретични аспекти и приложни изследвания в областта на медийната педагогика - unipress.bg
Медийната грамотност е естествено следствие и ключов резултат от прилагането на медийната педагогика. Това следствие обаче е и едновременно предпоставка за непрестанно развитие на медийната педагогика..
-30%
Хармония в рекламната комуникация - unipress.bg
Книгата е за студенти, рекламисти, пиари, маркетолози, филолози, социолози, психолози, политолози, фотографи, художници, учители, журналисти и др. Книгата ще ви помогне да станете още по-добри в марке..
„Народният дух“ в авторските песни от България - unipress.bg
С книгата си известният наш музиколог и фолклорист Лозанка Пейчева навлиза в богат и донякъде познат терен, който обаче до момента е проучен само частично и по относително несистематизиран начин. В це..
The Dialogue with the Other: Balkan Dimensions of European Identity - unipress.bg
The book collection “The Dialogue with the Other: Balkan Dimensions of European Identity” (compiled and edited by Minka Zlateva) presents the reports of 57 participants from 14 countries in the Eleven..
Показва 41 до 56 от 56 (3 страници)