Banner
Instagram
Икономика за журналисти. Теория и практика в икономическата журналистика - unipress.bg
"Икономика за журналисти. Теория и практика в икономическата журналистика" е учебно пособие в помощ на студентите по журналистика, които изучават икономическа теория като задължителна дисциплина, но м..
Икономика и цифровизация на електронните медии - unipress.bg
Това е първата книга у нас, в която се разглеждат медийният пазар и индустрия в условията на цифровизация в контекста на медийните практики в две съседни балкански държави - Р България и Р Гърция. Под..
Интегрирани маркетингови комуникации - част 1 - unipress.bg
Книгата анализира в лека и увлекателна форма стотиците комуникативни подходи, с помощта на които обединяваме маркетинговите общувания. Изданието е подходящо за всички маркетинговите комуникатори - рек..
Информационна култура:// Името на четенето - unipress.bg
Доц. д-р Милена Цветкова е преподавател в катедра "Печат и книгоиздаване" при факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършила е Библиотек..
Книгата във виртуалния свят - unipress.bg
Сборникът, подготвен въз основа на докладите от научния семинар по книгоиздаване (4 декември 2010 г.), е един от първите опити у нас да се откроят и да се анализират процесите и тенденциите, които съв..
Книгоиздаване и медии - unipress.bg
Сборник с доклади от научния семинар, проведен на 23 ноември 2007 г. във факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски"..
-50%
Книгоиздаване по време на криза - unipress.bg
Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски", посветен на 1..
Кооперативното дело в България. Специфичен организационен дизайн, маркетинг-мениджмънт, гавърнанс структура и иновации - unipress.bg
Модерното кооперативно дело и неговото ядро – модерната кооперация – от момента на тяхната поява са непрекъснато под светлините на прожекторите и то не само в отделни региони, а в целия свят. Основнат..
Култура. Медии. Публичност - unipress.bg
Медиите като културна среда. Присъствието на културната проблематика в медиите. И преди всичко - феноменът вестник "Култура" и приносът му за изявата на критическите интелектуалци в българската публич..
Mедиен дизайн. Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания - unipress.bg
Книгата представя функциите и ефектите на медийния дизайн като съществена част от комуникационното поведение на съвременното списание...
Медиен език и стил - unipress.bg
Учебникът „Медиен език и стил“ е предназначен за специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Книгоиздаване“ и всички специалности от професионалното направление „Обществени комуникации ..
Медиен разказ - unipress.bg
Снежана Попова е професор в катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по филология и доктор на социолог..
Медии & уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията - unipress.bg
Глобализацията и дигитализацията дават метаперспектива на визуалните дейности и тя е свързана с универсалната релевантност на дизайна. Дизайнът на второто десетилетие на ХХІ век е преобладаващо двуизм..
Медии и комуникации 1/2020 - unipress.bg
Научен сборник на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация.Медийната грамотност; инструментариумите на маркетинговата комуникация; източниците на информация в разследващата журнали..
Медии и комуникации: юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация - unipress.bg
Сборникът е посветен на 40-годишния юбилей на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Включени са научни статии и студии на преподаватели от фак..
Медийна и комуникативна компетентност - unipress.bg
Книгата акцентира на съвкупността от всички реални комуникационни взаимодействия, които масовите комуникации осъществяват всекидневно с разнообразната по състав детска аудитория. Тези взаимодействия и..
Медийна икономика - unipress.bg
"Медийна икономика" е книга, предназначена за студенти и експерти в областта на медиите. Тя представя наблюденията на автора, дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникац..
Медийната грамотност: преосмисляне на опита - unipress.bg
Книгата разглежда медийната грамотност като цялостна концепция, както и формирането й в България. И по-точно създаването на цялостна обучителна програма по медийна грамотност, целяща да подобри състоя..
Между кориците и отвъд тях - unipress.bg
Доклади от академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат, дойена на специалност "Книгоиздаване" в СУ...
Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите) - unipress.bg
Общата идея, която стои зад книгата е свързана с разбирането на Джозеф Най за меката власт. Според него властта е способност за постигане на желани резултати и ако е необходимо, овластеният променя по..
Показва 21 до 40 от 66 (4 страници)