Автор: Милена Цветкова
ISBN: 9789540725604
Страници: 356
Година: 2009
Наличност: Да
Тегло: 0.3 кг.
Размери(ДxВ):14.0x20.0 см.
Корица: мека

10.00 лв.

Количество

Доц. д-р Милена Цветкова е преподавател в катедра "Печат и книгоиздаване" при факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършила е Библиотекознание и научна информация във великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". През 1999 г. защитава дисертационен труд на тема "Четенето - антиманипулативен филтър. Индивидуалност и аудиовизуална манипулация". Автор на монографиите "Четенето - антиманипулативен филтър" (2000), "Комуникационен мениджмънт" (2001) и "Информационна култура:// Името на четенето" (2001). Автор-съставител е на 5 библиографии: "Марко Семов" (2004, ел. изд. 2006), "Андрей Пантев" (2004), "Веселин Димитров" (2004), "Аюен Атанасов" (2001), "Марко Вачков" (1996, в съавт.). Съавтор е в енциклопедиите "Български енциклопедичен речник" (2002), "Съвременна българска енциклопедия" (2003), "Българска книга" (2004). От 2001 г. преподава дисциплините "Теория на четенето", "Съвременно световно книгоиздаване", "Книгата като медия".
Би било успокоително за посветените в ценността "четене", ако зад по-конвертируемото днес име "информационна култура" стои идеята за четенето. Различни са имената, които хората налагат, за да обозначат обектите; единствено обектите са еднакви за всички. Тези хора днес се делят на хуманитаристи и технократи. В тази книга дискусията се води от средищна позиция, от която става видимо, че четенето е базисна индивидуална практика и на културата на познанието, и на информационната култура. При това четенето е императив - при него няма ретро моди и ретро стилове. Четенето и преди хиляди години, и сега е сложна психосоматична дейност, уникален конгломерат от когнитивни, психически, физиологични и неврологични процеси. Психосоматичният опит на четенето е антропологична константа, независимо от познатите му алтернативи (оптическо, семантичноиконично, мануално, тактилно, кожносензорно или екстрасензорно). Не би било старомодно да го наричаме така, както го чувстваме - колкото и алтернативно да го упражняваме. Защото, както се казва, ако си запазиш името, името ще пази теб.

Подобни продукти