МЕНЮ
КОШНИЦА

Социология - unipress.bg

Първо цялостно изследване на културните нагласи и политиките, свързани с отпадъка в съвременна България. Главните герои в книгата са държавата, Столична община, сметоизвозващите фирми на „мечки, вълци и лисици“, гражданските мобилизации, но също и социалистическата домакиня, неформалните рециклатори..
30.00 лв.
Перспективи пред социологията в България
-50 %
Социологията в България, както и българското общество, са изправени пред необходимостта от равносметка. Трябва да се преценят резултатите от бързи и дълбоки промени. И да се търсят перспективи на основата на изстрадания опит. В социологията този опит насочва най-напред към осмисляне на новите темати..
15.00 лв. 7.50 лв.
Историята на различните видове писма е не само увлекателно и вълнуващо четиво. Тя се проектира върху съвременните разновидности на писмовната комуникация. Нейното осмисляне прави възможно разбирането на новите епистоларни феномени. Задълбоченият анализ изяснява защо писането на писма е умение, което..
26.00 лв.
Този сборник със социологически текстове е предназначен (не само) за студенти по социология, но и за всеки – независимо социолог или не – който има интерес от разширяване на погледа въру актуалните социални процеси и е склонен да се откаже от мисловните си навици и клишета и да поеме рисковете на ра..
16.00 лв.
Резултатите от теренните изследвания и техният анализ категорично рушат представите за хомогенна ромска общност дори само в рамките на един квартал и на едно поколение младежи. И заедно с това изявяват сходства и различия между двете групи младежи (роми и българи), търсейки тяхното обяснение и възмо..
20.00 лв.
Регионът: начини на употреба
-50 %
Изследователският екип на Иван Кабаков, Георги Вълчев, Нели Стоева и Маргарита Радева предлага модел за представяне на регионите в България чрез използване на наличното културно съдържание...
10.00 лв. 5.00 лв.
В сборника се проследяват последиците от надигането на религиозното самосъзнание в множество аспекти на социалния и културния живот: от интеграцията на представители на религиозни малцинства в националния колектив до отражението на вярата върху ежедневието на индивидите и влиянието Ӝ върху медийния ..
В книгата се обосновава тезата, че един от ключовите проблеми, пред които е изправена днешната социална теория, е този за адекватното и критично-теоретичното осмисляне на динамиката на извършващите се обществени процеси, на необичайните трансформации на вътрешнонационалните и международните отношени..
12.00 лв.
Юбилеен сборник за 65-годишнината на проф. Петя КабакчиеваСЪДЪРЖАНИЕЗА ПЕТЯ КАБАКЧИЕВА – СОЦИОЛОГ, ГРАЖДАНИН, ПРИЯТЕЛ / 7БИБЛИОГРАФИЯ НА ПРОФ. ПЕТЯ КАБАКЧИЕВА ОТ 1989 Г. ДО ДНЕС / 10СОЦИАЛНИ НАУКИ: ПРЕОСМИСЛЯНИЯ И ХОРИЗОНТИ / 17Георги Фотев НОВАТА СОЦИОЛОГИЯ / 19Кольо Коев ВСЕКИДНЕВНОТО ИЗМЕРВАНЕ ИЛ..
35.00 лв.
Социологията пред предизвикателството на различията: сборник, посветен на 30-годишнината на катедра "Социология"
-50 %
Социологията пред предизвикателството на различията: сборник, посветен на 30-годишнината на катедра "Социология" - Социология..
10.00 лв. 5.00 лв.
Милена Стефанова е магистър по социология и доктор на политическите науки на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европейска публична адми нистрация в специалност Публична администрация на Философския факултет н..
10.00 лв.
Как бихте постъпили, ако попаднете в следната ситуация:Надявате се да специализирате в мечтаната от Вас професия. Напоследък сте имали страхотен късмет с невероятна възможност за работа - наели са Ви в новосформирана, но вече спечелила си добра репутация фирма, за да работите на непълен работен ден ..
10.00 лв.
Книгата представлява опит за анализиране на най-съществените характеристики на изобразителното изкуство в страните с тоталитарен режим (Съветски съюз, Германия, Италия) през 30-50-те години на ХХ век. На базата на значителен фактологичен материал от областта на живописта, скулптурата и архитекту..
18.00 лв.
Обемът на книгата „Духът на законите“ е стъписващ. Нейните близо 240 000 думи надхвърлят 1000 стандартни машинописни страници. Първото издание от 1748 г. е в два тома, съответно от 522 и 564 страници. Ако изобщо е възможно, подредбата на книгата създава усещане за още по-голям обем. Текстът е разпре..
18.00 лв.
Показва 29 до 42 от 42 (2 страници)