МЕНЮ
КОШНИЦА

ЖИВОТ С ДЕМЕНЦИЯ. Ракурси към изплъзващи се опити

ЖИВОТ С ДЕМЕНЦИЯ. Ракурси към изплъзващи се опити - unipress.bg
ЖИВОТ С ДЕМЕНЦИЯ. Ракурси към изплъзващи се опити
АвторБоряна Бунджулова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 152
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5632-5
15.00 лв.
Купи

Това е изследване на живота с деменция – на самия човек с деменция, както и на близките му с него. Книгата представлява колкото социологическо пътуване, толкова и лично ангажирано изследване – в края на живота си моите баби имаха деменция и аз изпитах „на свой гръб“ това, което с други думи се нарича „изследователски предмет“. Изследването е некласическо, съчетаващо феноменологични, социоаналитични и психоаналитични подходи. Има експериментален, предварителен, фрагментарен и незавършен характер поради сложността на самия предмет и неговата недостъпност в двойното изплъзване на опити – за обекта на изследване (човека с деменция) и за изследователя (на моите изследователски опити). Фокусът попада преди всичко върху дефиницията и възприятието на близките за ситуацията, докато човекът с деменция потъва в един радикален смисъл в мълчание. Не веднъж за винаги, разбира се. Става дума за ситуации, моменти на пропадания и съвземания, в зависимост от колебанията на заболяването: неговите ускорявания и забавяния, тясно обвързани с биографичната ситуация и социалните среди, в които попада жената/мъжът с деменция. Затова изследването непрекъснато се бори да удържа три страни – на човека с деменция, на близките му и на изследователя.

Боряна Бунджулова е доктор по социология и главен асистент към катедра „Социология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където води лекции и семинари по социология на социалните общности, микросоциални общности: аз и другият, невидимото малцинство: хората с увреждания и др. Автор е и на книгата „Тяло и всекидневен свят. Случаи на пълна загуба на зрение“ (2017).


Съдържание

Благодарности / 11

За смелостта да се направи видим проблемът – Ирина Илиева / 13

Встъпителни думи, които може би не са излишни / 15

Бариери пред изследването / 27

§ 1. Овременявания, опространствявания, нещо „като“

(„интенционален обект“) и „фундаментална тревога“ / 39

1.1. Овременявания / 40

1.2. Опространствявания / 44

1.3. Нещо „като“ („интенционален обект“) / 49

1.4. „Фундаментална тревога“ / 58

§ 2. Невъзможната интерсубективност, самотата / 62

§ 3. Тяло и памет / 72

3.1. Тяло без памет / 74

3.2. Памет без тяло. Фантомни усещания / 80

3.3. Моето тяло, другото тяло. Типологии на паметта / 83

3.4. Кризи, засечки, отмествания / 88

§ 4. Деменция и идентичност / 91

4.1. Философски екскурси 1 – как е възможна идентичността / 93

4.2. Философски екскурси 2 – конусът на паметта / 94

4.3. Чуждият Друг / 97

§ 5. Деменция, социални среди и биографични ситуации – шест случая / 101

5.1. Някои обобщения и изводи във връзка с разгледаните случаи / 110

§ 6. Кризи в общуването с възрастни хора в напреднала

деменция и валидизации / 115

6.1. (Не)приложение на някои основни психоаналитични идеи / 117

6.2. Методът валидизация като възможност за общуване

с възрастни хора в напреднала деменция / 122

Вместо заключение: има ли надежда? / 130

Хоризонти / 133

За феноменологическия нерв на един

социологически анализ – Теодора Карамелска / 134

Интер-субективни архиви и карти на живота

с деменция – Галина Гончарова / 137

Библиография / 142

Живот с деменция. Ракурси към изплъзващи се опити – резюме / 147

Life with Dementia. Angles towards elusive attempts. Abstract / 149