МЕНЮ
КОШНИЦА

ЕФЕКТИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ВЪРХУ РАЗДЪРЖАВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕФЕКТИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ВЪРХУ РАЗДЪРЖАВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - unipress.bg
ЕФЕКТИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ВЪРХУ РАЗДЪРЖАВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
АвторАнтоанета Гетова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.40кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 278
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5779-7
20.00 лв.
Купи

Антоанета Гетова е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Социология“. От 2018 г. e главен асистент. Основните ѝ интереси са в областта на количествените методи, онлайн изследванията и социология на организациите.

Книгата е базирана на дисертационния труд на авторката, защитен през 2017 г., и представлява социологическо изследване на няколко казуса на приватизирани предприятия.

Съдържание

Какво е приватизацията и защо е важна .............. 7

Глава I. За връзката между приватизация и социална промяна (някои теоретични уточнения).................11

1. Защо приватизацията може да генерира социална промяна ........................................... 11

2. Социологическият подход към стопанските организации ............................. 18

3. Особености на структурата на организациите .............................................. 35

4. Хората в организацията ............................................. 45

5. Организационната система и връзката ѝ с приватизацията ........................ 55

Глава ІІ. Голямата картина: особености на приватизационния процес в България и други страни.....................61

1. Приватизацията във Великобритания, САЩ и Испания .......................................... 61

1.1. Възникване и цели на приватизацията ....................... 61

1.2. Англосаксонският модел. Специфики и разлики между Великобритания и САЩ ....................... 61

1.3. Още един случай от Западна Европа: особености на испанската приватизация .......................... 65

2. Характеристики на приватизацията в Централна и Източна Европа ......................................... 66

2.1. Приложени подходи на приватизация в региона ..................................... 66

2.2. Води ли бързата приватизация до бърз успех? (Чехия и Русия) ................................ 71

2.3. Забавяне на приватизацията: стратегическо инвестиране или масови проблеми (Унгария и Румъния) .......................... 76

2.4. Когато приватизацията не е основният инструмент на икономическа трансформация (Полша и Словакия) .................... 79

2.5. Основни изводи за приватизацията в Централна и Източна Европа ........................... 81

3. Приватизационният процес в България ............................... 82

3.1. Промени, предшестващи провеждането на приватизацията в страната ................... 82

3.2. Същност, етапи и резултати от приватизацията в България ..................... 91

Глава ІІІ. Методология на емпиричното изследване..............................................113

1. Основна цел и хипотези на изследването ............................................. 113

2. Инструментариум на изследването ....................................................... 114

2.1. Обосновка на избрания метод. Подход на изследване на промяната ......... 114

2.2. Методи за набиране на първична информация за изследваните случаи .......... 116

3. Описание на индикаторите за набиране на информация. Теоретичен модел на изследването на случаи ............ 119

4. Критерии за подбор на изследваните обекти ........................... 121

5. Организация на теренната работа. Особености на проведеното изследване ............................. 124

Глава ІV. Резултати от изследването на случаи на приватизирани организации..........................128

1. Анализ на резултатите от първия случай (завод „Мир“ – Хасково) .................... 128

2. Анализ на резултатите от втория случай („Лукойл Нефтохим Бургас“) ......... 158

3. Анализ на резултатите от третия случай („Кремиковци“ – София) ..................... 207

4. Сравнителен анализ на трите казуса  ...................................................................... 242

Какво промени приватизацията вътре и извън предприятията (вместо заключение)............264

Цитирана литература....................................................................................................269

Приложение 1..................................................................................................................277