МЕНЮ
КОШНИЦА

Социалният характер. Теоретични и приложни аспекти

Социалният характер. Теоретични и приложни аспекти - unipress.bg
Социалният характер. Теоретични и приложни аспекти
АвторПламен Минчев
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 296
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5108-5
19.00 лв.
Купи

Авторът на монографията Пламен Минчев е бакалавър по психология от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, магистър по детско-юношеска и училищна психология от СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по социална психология в Софийския университет, където понастоящем е главен асистент. Професионалните му интереси са в областта на възрастовата, общата, социалната психология, история на психологията и психоанализата.

Интересът му към Ерих Фром датира още от студентските му години, когато защитава дипломна работа, свързана с неговото творчество. Автор на множество статии и студии върху идеите на Ерих Фром. Член е на Международното общество „Ерих Фром“, има публикации в неговото списание.

Съдържание

Предговор .......................................................................................................................................................7

Увод..................................................................................................................................................................11

Първа глава. Социален характер ..................................................................................................15

1. История на концепцията за социалния характер ...................................................15

2. Психологически, социални и лични предпоставки при Ерих Фром

за развитие на концепцията за социалния характер...........................................17

3. Теорията за социалния характер .....................................................................................20

3.1. Социалнопсихологическата функция на религията

и връзката между социален характер и религия ...........................................25

3.2. Семеи???? ството като „агент“ на обществото в предаването

на основните черти на социалния характер ...................................................29

3.3. Пример за анализ на семеи???? на структура .............................................................30

4. Определение и аспекти на социалния характер .....................................................33

5. Характерологията на Ерих Фром .....................................................................................36

5.1. Характерологията на Зигмунд Фрои???? д като основа

на характерологията на Ерих Фром ......................................................................36

5.2. Характерологията на Ерих Фром .............................................................................37

5.3. Връзка между социален и индивидуален характер ......................................53

5.4. Социален характер и фаза на изместване ...........................................................53

5.5. Теорията на Ерих Фром за любовта като основа

за анализ на различните типове характери .....................................................55

6. Социалният характер в българската психологическа литература ..................57

Втора глава. Социалнопсихологически портрет

на българския и турския етнос .....................................................................................................62

1. Социалнопсихологическа картина на българското население ......................63

1.1. История на формирането на българския социален характер .................63

1.2. Анализ на семеи???? ната структура на българите

в исторически план .........................................................................................................67

1.3. Структура на българското образование ..............................................................69

2. Социалнопсихологическа характеристика

на турското население в България ................................................................................73

2.1. Демографско развитие и социална структура

на турското население в България ........................................................................76

2.2. Религиозна структура ....................................................................................................81

2.3. Културен живот и език ...................................................................................................82

2.4. Образование .........................................................................................................................83

2.5. Социален бит .......................................................................................................................85

2.6. Турското семеи???? ство ..........................................................................................................86

3. Изследвания на отношенията между българи и турци ......................................87

3.1. Изследвания на стереотипите на българи и турци

едни към други ..................................................................................................................87

3.2. Антропологическо изследване на няколко села с турско

или предимно турско население .............................................................................92

4. Съвместният начин на живот като основа за формирането

на общ социален характер...................................................................................................93

Трета глава. Изследвания на социалния характер ...........................................................99

1. Непсиходинамични изследвания на концепцията

за социалния характер ..........................................................................................................99

2. Психодинамични изследвания

на концепцията за социалния характер ................................................................... 105

2.1. Изследване на социалния характер чрез детските игри

в мексиканско село ....................................................................................................... 105

2.2. Изследване на социалния характер в организациите .............................. 108

2.3. Изследване на характера на селяните в едно мексиканско село ........ 120

2.4. Изследване на биофилията и некрофилията

в американското общество ...................................................................................... 122

2.5. Мексиканско изследване на социалния характер на жените

в две села ............................................................................................................................ 124

Четвърта глава. Сравнително изследване на социалния характер

при учители българи и турци ...................................................................................................... 129

Заключение .............................................................................................................................................. 226

Приложения ............................................................................................................................................ 230

Литература ........................................................................................................................................... 283