МЕНЮ
КОШНИЦА

Метафизика и психология на духовните възрасти

Метафизика и психология на духовните възрасти - unipress.bg
Метафизика и психология на духовните възрасти
АвторВладимир Теохаров
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 0.00см
  • Страници: 263
  • Година: 2018
  • EAN: твърда корица
  • ISBN: 978-954-07-4505-3
18.00 лв.
Купи

СЪДЪРЖАНИЕ

I.

Първа теза: Безкрайното съвършенство на Културата се състои от безкрайно много мигове на пълнота / 9

Парадигмата – Християнството като среща на гръцкото съвършенство и близкоизточната пълнота ражда действителността на Историята на Културата и Човека.

Пояснение към парадигмата с оглед на удвоената протестантска категория на приемането / 9


ПЪРВА ЧАСТ

ДЕТСТВОТО / 12

Към възрастите на Голямото време на Културата. Етимология / 36

Личностни и културни възрасти на понятието за вяра. Еврейското Емуна, Гръцкото Пистис, Немското Glauben като „синтез“ на Интуициите на Юдейството и Античността…

1. Измеренията на вярата – Мартин Бубер / 38

2. Личностни и културни възрасти на разбирането за Бог в традицията преди Имануел Кант / 43

3. Личностни и културни възрасти на понятието за Религия / 52

4. Вариации върху Езика – ПАЙДЕЯ… / 56


ВТОРА ЧАСТ

ЗРЕЛОСТТА / 62

1. СРЕЩАТА на Детството и Зрелостта в двойната оптика на Мъдростта. Към отношението Психоанализа – Християнска метафизика / 67

а) Скандалът „Анти-Едип“ / 69

б) Голямото разминаване (полемиката между Юнг и Бубер) / 72

2. Систолата на Пълнотата спрямо Диастолата на Съвършенството във възрастите на личността и културата / 77

Втора теза – Безкрайният съвършен Дом на културата се въплъщава в безкрайните мигове на пълнотата на „домовостта и домовладичеството“ на човешкия живот /

Фигури на екзистенцията в произведението Старите майстори / 77

Трета теза: Митовете на Човека и Културата се тълкуват с други

митове, сънищата – с други сънища / 84

3. ПАРА – ДОКСЪТ на Лутер от съчинението За свободата на християнина / 94

4. Несвоевременен екскурс – Аналогия, Религия и Откровение при Карл Барт и Паул Тилих / 99

5. Вариации върху езика – Втора част – BILDUNG / 105


ТРЕТА ЧАСТ

МЪДРОСТТА / 124

І. Сьорен Киркегор – по пътя към човешката съкровеност (Истината е субективността) / 130

1. Анализът на културата и проблемът за човешката индивидуалност / 130

2. Теологията на човешката съкровеност. Киркегор и Кант / 132

3. Диалектиката на съкровеността / 135

II. Метафизика и психология на диалога / 136

1. Предварителна дефиниция / 136

2. Предисторията / 136

3. Историята / 137

4. Теологията на диалога / 139

5. Принципи на диалогиката / 140

6. Измеренията на святото и перспективите на толерантността / 142

ІІІ. Метафизичният и психологически мотив на Оправданието при Густав Шпет – Единството на живот и творчество / 144

IV. Идеята за трансценденталната теология в Opus Postumum на Имануел Кант и произходът на проблема за сакралното / 160

V. Експеримент и експериментална философия. Идеята за опит и експеримент в културата / 166

VІ. Експериментиращата психология на Киркегор и повторното интегриране на личността с позоваване на Томас Бернхард / 181

VІІ. Перспективизмът на срещите Метафизика – Психология / 185

1. Готфрид Лайбниц / 185

2. Фридрих Ницше / 188

VІІІ. Метафизика и психология на МЪДРОСТТА… / 194

ІХ. Зловещата прокоба „Бог е мъртъв“ и перспективите на християнството / 198

Х. Метафизика и психология на НАДЕЖДАТА / 205

1. Есхатология на надеждата / 205

2. Грехът на отчаянието / 209

3. Трансценденталната надежда / 210

4. Святото и перспективата на надеждата / 212

5. Надежда и утопия / 214

ХІ. Мъдростта на удържането на самия себе си и удържането на света. Карл Барт, Посланието до Римляните / 215

Зинаида Хипиус / 227

ХІІ. СТАДИИТЕ по пътя на мъдростта / 229

1. Към критика на догматичната (спекулативната) метафизика / 229

2. Стадиите в развитието на метафизиката / 232

ХІІІ. Към психологията на метафизичните светове – Фридрих Ницше / 237

„Към психологията на метафизиката“ / 237

Отекващ финал… / 256

Заключителен акорд / 259

Метафизика и психология на БЪЛГАРСКИЯ СЪН / 259

Към преображенията на българската домовост / 259

Философска и религиозна интерпретация на отношението Личност – социално – социологическо – „по повод едно дразнение, идващо от Питър Бъргър“ / 262