МЕНЮ
КОШНИЦА

Медико- и психосоциална работа с деца и юноши с бронхиална астма в група. Собствен опит

Медико- и психосоциална работа с деца и юноши с бронхиална астма в група. Собствен опит - unipress.bg
Медико- и психосоциална работа с деца и юноши с бронхиална астма в група. Собствен опит
АвторАнета Рашева
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 100
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5534-2
15.00 лв.
Купи

"Настоящото монографично изследване е с акцент върху медико- и психосоциалната работа с деца и юноши с диагноза бронхиална астма в група. Целта на създаването на такава група е да се подобри емоционалното състояние на децата и юношите, диагностицирани с бронхиална астма, чрез целенасочен групов процес, по време на кои???? то се редуцира разликата между реалност и субективни очаквания като вътрешна предпоставка за постигане на рехабилитация и ресоциализация. Изхождайки от обобщения собствен опит при създаването на такава група през 2009, 2010 и 2011 г., трябва да призная, че трудностите в началото произтичат от факта, че в литературата няма достатъчно информация за предварителната и началната фаза при създаването на група, които донякъде са и чисто технически и икономически, а се набляга на динамиката и развитието в групата. В това изследване съм се постарала да опиша собствения си опит при създаването на група, като съм подчертала трудностите, които съм срещнала, при формирането ѝ."

Анета Рашева


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор / 7

Въведение / 9

Първа глава. Бронхиална астма / 11

1. Социалнозначими заболявания / 11

2. Теоретични и биологични аспекти

на бронхиалната астма / 15

3. Етиология на бронхиалната астма / 17

4. Бронхиална астма и психосоматични заболявания / 18

Втора глава. Ресоциализация на астматично болните деца

и юноши / 22

1. Ресоциализация – в аспектите на обучението

на астматично болните деца и юноши за партньорство

в лечебния процес / 22

2. Локус на контрол върху болестта на астматично болните

и техните семеи???? ства / 27

Трета глава. Работа в група – теоретична постановка

и подходи / 32

1. Теоретични аспекти на работата в група за медико-

и психосоциална ресоциализация / 32

2. Личностно-системен подход / 38

3. Когнитивен подход / 42

Четвърта глава. Медико- и психосоциална работа с деца

и юноши / 46

1. Групова работа с деца и юноши

с диагноза бронхиална астма / 46

2. Формиране на група за социална рехабилитация / 48

3. Подготвителна фаза на груповата работа / 57

4. Групова динамика / 59

Пета глава. Групови срещи / 61

1. Първа групова среща / 61

2. Втора групова среща / 66

3. Трета групова среща / 72

4. Четвърта групова среща / 80

5. Пета групова среща / 86

6. Шеста групова среща / 91

Заключение / 95

Благодарности / 98

Литература / 99