МЕНЮ
КОШНИЦА

Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието

Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието - unipress.bg
Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието
СъставителРосица Пенкова, Петър Петров
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.40кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 224
  • Година: 2019
  • ISBN: 978-954-07-4838-2
Купи

Сборникът е резултат от състоялата се на 9 и 10 ноември 2018 г. в Департамента за информация и усъвършенстване на учители осма поредна научна конференция. В нея взеха участие представители на научната и педагогиче¬ската общност от цялата страна, Министерството на образованието и науката, РУО, Синдиката на българските учители, представители на издателства, не¬правителствени организации, директори на училища, учители, университет¬ски преподаватели.


СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS 

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Таня Тонова, Милен Замфиров 

РАЗКРИВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ ПРИ УЧЕНИЦИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА НА ПИЕР ВАН ХИЛЕ / 11 

Мирена Легурска 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ / 19 

Петя Желева 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ / 30 

Мария Николова 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА / 38 

Тошо Рафаилов 

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / 47 

Svetoslava Saeva 

EQUAL ACCESS TO EDUCATION FOR LEARNERS WITH DIFFERENT ABILITIES IN THE MODERN CLASSROOM / 52 

Милен Замфиров 

ЧЕСТОТЕН АНАЛИЗ НА ПОНЯТИЯТА ДИСЛЕКСИЯ И ДИСКАЛКУЛИЯ / 60 

Лилия Кисьова 

НАГЛАСИ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ УЧИТЕЛ КЪМ ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ / 66 

Мария Валявичарска–Караиванова 

ВЪЗПРИЕМАНЕ И НАГЛАСИ СПРЯМО УЧЕНИЦИ С АУТИЗЪМ ОТ ТЕХНИТЕ СЪУЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ / 71 


ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Koleva I. / Kurmanbekova M.B.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PREPARING OF STUDENTS FOR THE INVOLVEMENT OF ADOLESCENTS IN DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES / 77

Бойка Софийска

МОДЕЛ НА МЕНИДЖМЪНТ С ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО / 85

Тошо Рафаилов

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИТЕ В ШЕСТИ КЛАС / 92

Петя Желева

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ / 97

Катя Гетова

МОДЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИ ПРИ ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИКАЗНИЯ ЖАНР / 104

Заприна Глушкова

В ПАМЕТ НА ИВАН ВАЗОВ. ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ

Открита педагогическа практика / 108

Никола Гинев

МЕТАФИЗИЧНО И ПОСТМЕТАФИЗИЧНО МИСЛЕНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ / 115

Руска Симеонова

ЗАЩО В МУЗЕЯ? / 121

Свежина Димитрова

НОВАТОРСКИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЦПЛР – НАОП „НИКОЛАЙ КОПЕРНИК“ – ВАРНА / 127

Даринка Игнатова

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПЛУВАНЕТО ПРИ 5-6-ГОДИШНИ ДЕЦА С ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА / 132


ПОДГОТОВКА И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Петър Петров / Мария Тотоманова-Панева

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕНЕТО (Предварителни наблюдения) / 139

Марина Петрова

ИЗМЕРВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИ ФИЛОЛОЗИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДДИПЛОМНАТА ИМ ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА / 145

Нели Димитрова

ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ И ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ В VII КЛАС / 153

Милен Замфиров

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ КОРЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ПИАЖЕ – БИНЕ-ТЕРМАН / 159

Maria Paraschou / Milen Zamfirov

IMPACT OF HEARING LOSS ON COMMUNCATION PROCESS IN STUDENTS / 164

Maria Pantelidou / Milen Zamfirov

TEACHERS’ PERESPECTIVES ON STRATEGIES FOR TEACHING STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY AGED 12-16 GREEK LANGUAGE IN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT / 169

Michaylitsa Charalambous / Milen Zamfirov

TRANSITION FROM SCHOOL TO LABOR MARKET FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS – PARENTAL OPINIONS AND PERSPECTIVES / 175

Giorgos Leontiou / Milen Zamfirov

USE OF NON-FORMAL METHODS IN INTEGRATED EDUCATION – PARENTAL VIEWPOINT ANALYSES / 1828

Елена Панайотова

ФОЛКЛОРНИЯТ ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР / 188

Даринка Игнатова

ПРИЛАГАНЕ НА АДАПТИРАНА ЙОГА ЗА ДЕЦА В УСЛОВИЯТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА / 194

Румяна Здравкова-Колева / Събка Попова / Светлана Гурмева-Иванова

НАСТАВНИЧЕСТВОТО – НЕОБХОДИМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО / 196

Весела Мирчева-Игликина

ПОТРЕБНОСТИ И МОТИВАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ / 204

Стефан Милетиев

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „СПОРТ” ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ / 213