Автор: Милка Терзийска

ISBN: 978-954-07-4704-0
Страници: 317
Година: 2019
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):17.0x24.0 см.
Корица: мека

16.00 лв.

Количество

Изследването има за цел да подчертае ролята на информационния фактор и образованието като съществена част от културата в развитието на човешкото общество. Показана е взаимовръзката между информационните революции и образованието – как, от една страна, образованието подготвя информационните революции, и от друга страна, как информационните революции влияят върху характера на образованието в дадена епоха.

Гл. ас. д-р Милка Терзийска е преподавател в катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавала е история на педагогиката и българското образование във Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Факултета по начална и предучилищна педагогика (сега ФНОИ) на СУ „Св. Климент Охридски“.  Понастоящем преподава психолого-педагогически основи на информационната култура, сравнително предучилищно образование и история на детството. Автор е на монографиите „Книжовно-просветна дейност на Рилския манастир (От Х в. до Освобождението)“ (2009), „Димитър Кацаров и движението за ново възпитание“ (2013), „Детството – познато и непознато: от инфантицида до дигиталното детство“ (2018), както и на други публикации по теми от история на педагогиката, история на българското образование, история на детството, движението за ново възпитание, съвременните европейски политики и практики по отношение  подготовката на докторантите и преподаването на религии като неконфесионален учебен предмет в обществените училища на европейските страни и подготовката на учители по религии и др.


Подобни продукти