МЕНЮ
КОШНИЦА

Метаезик и пунктуация

Метаезик и пунктуация - unipress.bg
Метаезик и пунктуация
АвторМариана Георгиева
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 168
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5493-2
18.00 лв.
Купи

Второ допълнено издание.

Предмет на изследването е метаезикът не просто като облигаторна експликация на мисълта; не и само като език за езика в строго заместваща експликация, а и  имплицитността на метаезика като категория, неговата дълбинност. На тази основа методологията на когнитивната наука закономерно ще направи възможно да се представи съставът на метаезика. Може да се каже, че предметът е философията на метаезика и предопределената му от нея парадигма като прототип на пунктуацията – тяхна експликация и/или технология едновременно. Пунктуацията също така е и графически израз на метаезика, и маркер за метаезик. Пунктуационният знак дори сам по себе си е метаезик. Такъв и толкова, какъвто и колкото са например изразите "като че ли", "може би", "изглежда" и т. н.

Целта е да се представят феномените на тази имплицитност, които когнитивистиката поставя в режим на оперативна категориалност и прототипите на които приема да се наричат концепти. Предвид на това изследването е опит да се прецизира онази парадоксалност в синтаксиса, която допуска противоречивост, непоследователност и затова и донякъде условност както в парадигмата, така и в категориите преди това.

Съдържание


УВОД .................................................................................................... 9
КОГНИЦИЯ И СИНТАКСИС .......................................................... 13
КОНЕКТОРИ И КОНОТАТИВИ ...................................................... 25
СИНТАКСИСЪТ КАТО ЕЗИКОВА ОНТОЛОГИЯ ........................ 31
ПРЕДИКАТНОСТ. ПРЕДИКАТНО ЛИЦЕ ...................................... 37
СИНТАКТИЧЕН КОГНИТИВЕН КОД ........................................... 51
ГРАМАТИКАЛИЗАЦИЯ И ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ –
СИНТАКТИЧЕН ПРАВОПИС .......................................................... 65
СИНТАКСИС НА МЕТАЕЗИКА ..................................................... 89
ПРЕДИКАЦИЯ И ПУНКТУАЦИЯ ................................................ 113
ПУНКТУАЦИЯТА КАТО МЕТАЕЗИК ......................................... 139
МЕТАЕЗИК И ПУНКТУАЦИЯ ...................................................... 147
В СЪСТАВА НА ПРЕДИКАЦИЯТА ............................................. 147
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................ 155
БИБЛИОГРАФИЯ ............................................................................ 159