Banner
Instagram
-50%
Мистерията Ева - unipress.bg
12.90 лв. 6.45 лв.
Богомил Герасимов вярва, че Земята е онова кръгло небесно тяло, където човек се ражда, умира, душата му се преражда и всичко започва отначало. Обича света на загадките, на необясненото, на странното, ..
Насилие, политика и памет - unipress.bg
Сборникът представя резултати от проекта "Индивидуалните спомени и колективната памет за сталинските и постсталинските репресии в България"...
-30%
Носталгията по социализма в България - unipress.bg
Настоящата книга е посветена на носталгията по социализма в България и на хората, които са подвластни на тези политически ориентации. В текста е обърнато внимание на свойствата на човешката памет, на ..
-30%
Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева - unipress.bg
Сборник в памет на проф. д.и.н. Маргарита Тачева по повод 80-годишнината от нейното рождение, 3—4 юни 2016СъдържаниеI. PersonaliaД. Милиева . Здравей и сбогом, Маргарита!Д. Ботева. Библиография н..
-50%
Осъдени без вина - unipress.bg
10.00 лв. 5.00 лв.
Осъдени без вина - История и археология..
-30%
От избор на владетел до детска игра - unipress.bg
Настоящото изследване проследява хилядолетното битуване на жеста издигане на човешко тяло, участващ в състава на различни ритуализирани действия по овластяване в унгарската история. Посредством устано..
-50%
От родина към отечество - unipress.bg
Авторът използва широкообхватен архивен материал от български и израелски извори и стотици свидетелски показания на емигранти и емиграционни активисти. Представени са институции и движения, подкрепящи..
Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. От православната идеология към изграждане на българската идентичност - unipress.bg
Книгата разкрива прехода на България от предмодерния период, в който на Балканите господства православното единство, към периода на формиране на модерната българска национална идентичност. Личностите ..
-30%
Поглед към Новото време. Европа през ХVІ-ХVІІІ век - unipress.bg
Погледът на автора се е спрял върху основните събития в главните държави на Стария континент, които оформят хода на европейската цивилизация през този период. В общоевропейски план се проследява разви..
-50%
Подходи към изучаването на ранния ислям (VII-VIII в.): метод и история - unipress.bg
Първата част на книгата е посветена на възникването на мюсюлманския исторически разказ в края на I–VII в. и неговото развитие през II–VIII в. Разгледани са биографичните сведения за ранните събирачи и..
-30%
Политическата култура на българските турци - unipress.bg
Книгата представя един възможен прочит върху формиращите фактори, ориентациите и политическото въздействие на българските турци в края на XX и началото на XXI век тук, в България. Изследването се осно..
-50%
Послания на историята - unipress.bg
Изданието представлява юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева - авторитетен преподавател по методика на историята и задълбочен изследовател на културната политика на българската държава в Ново и..
Предизвикателството: Съвременна българска история - unipress.bg
Сборникът е посветен  на юбилейната 60-годишнина на проф. д-р Евгения Калинова. В този обемист том читателите могат да открият изследвания в широката времева рамка от Модерната епоха до нашата съ..
Първата световна война век по-късно - unipress.bg
Книгата „Първата световна война век по-късно“ е резултат от научната конференция, организирана от магистърската програма „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика, ХVІ–ХХІ век“ на Историчес..
-30%
Радиоизотопно датиране - unipress.bg
Откриването на радиоактивността в края на XIX в. поставя началото на нова научна дисциплина – геохронологията, която изучава отпечатъците на времето върху геологичните материали, изразени чрез техния ..
-30%
Рекламата през Възраждането - unipress.bg
Монографията е първият у нас опит да се погледне сериозно на историята на българската реклама, да се сравни със световното развитие на това явление, да се потърси мястото и в живота на възрожденския б..
-50%
Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция - unipress.bg
В книгата са събрани разсъжденията на 53-ма български и чуждестранни учени по проблемите на вътрешнополитическото, държавното,културното развитие, както и на регионалната и глобалната роля на Русия/Съ..
-30%
С поглед към света и България - unipress.bg
Сборник в памет на проф. д-р Костадин ГрозевСЪДЪРЖАНИЕИскра Баева Да помним и да не забравяме професор д-р Костадин Грозев 7ОБЩА ИСТОРИЯРосица Ташева Луи Филип – „кралят гражданин“ и средният път на о..
Сборник с доклади от Международна юбилейна научна конференция
Международната юбилейна научна конференция "120 г. Българската желязна църква "Св. Стефан" в Истанбул" представя разностранни гледни точки върху историята на храма, мястото и ролята му по време на Бъл..
-30%
Символи и свят. Кръстът - unipress.bg
Книгата представя историята на Кръста на 1876 г. в контекста на християнските и революционните виждания за структурата на света и пътя за спасението на човека..
Показва 81 до 100 от 114 (6 страници)