Banner
Instagram
История на новото време. Курс лекции - unipress.bg
Предлаганият лекционен курс има за цел да обхване основните теми в периода на Новото време /т.е. от началото на XVI в. до края на Първата световна война./ Авторът се е стремил да разработи тематиката,..
-30%
История на племената в Югозападна Тракия през I хил. пр. Хр. - unipress.bg
Настоящето изследване е посветено на историята на античните племена в област, наречена тук условно Югозападна Тракия и включваща основно териториите около поречията на реките Струма и Места /античните..
История, устройство и управление на Струмишко-Драмска епархия (Беломорски дял, 1941 – 1942) и Драмска епархия (1943 – 1944) - unipress.bg
Книгата проследява събития, факти и обстоятелства, свързани с неизвестни или малко известни моменти от българската църковна организация по време на Втората световна война в два от църковните субекти в..
Каменните мостове в България, XV–XX век - unipress.bg
Каменните мостове в България, XV–XX век...
-50%
Керамиката на култура Криводол-Сълкуца - unipress.bg
Доц. д-р Петя Георгиева води основния курс по праистория на студентите от специалност Археология в СУ "Св. Климент Охридски", както и курсове, посветени на различни аспекти от изучаването на културите..
-30%
Книжовността на българското Възраждане - unipress.bg
Книгата се състои от десетки очерци и кратки сведения за възрожденски книжовници, обединявани по направления на деятелност. Наред с биографичните данни прозвучават гласовете на съвременници, включв..
-30%
Когато гръм удари… - unipress.bg
16.00 лв. 11.20 лв.
Христо Беров е преподавател по съвременна балканска история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Неговите основни изследователски интереси са насочени към проучване на стопанските и социалн..
-50%
Комунистическите модерности. Българският случай - unipress.bg
Комунистическите модерности. Българският случай - Хуманитарни и социални науки..
Конят, колесницата и конникът. Към интерпретацията на образа в тракийската култура - unipress.bg
Хабилитационният труд на Костадин Рабаджиев е за коне, колесници и конници, за техните образи в света на траките и за опита те да бъдат открити и разбрани, за да се вникне по-добре в света, в койт..
Кооперативното дело в България. Специфичен организационен дизайн, маркетинг-мениджмънт, гавърнанс структура и иновации - unipress.bg
Модерното кооперативно дело и неговото ядро – модерната кооперация – от момента на тяхната поява са непрекъснато под светлините на прожекторите и то не само в отделни региони, а в целия свят. Основнат..
-50%
Корея в периода след освобождението от японското владичество до края на Корейската война (1945-1953) - unipress.bg
Тази книга е посветена на една от най-важните страници в корейската история - освобождението от японския колониализъм (1910-1945), борбата за създаване на единна корейска държава и последвалото раздел..
-50%
Корея. Корейско странознание - unipress.bg
В своята книга Александър Федотов, доктор на филологическите науки и професор по корейска, монголска и тибетска литература, се опитва да представи единна Корея - нейната география, природните й дадено..
-30%
Кракра 1/2020 - unipress.bg
15.00 лв. 10.50 лв.
Сборникът съдържа материали от международната научна конференция "Залезът на ранносредновековното Българско царство", 1018 г. Перник през вековете - история, археология и култура", провела се в Дворец..
-30%
Краят на студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век. Сборник в чест на 65-тата годишнина на проф. Искра Баева - unipress.bg
Краят на студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век. Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева - История и археология..
-50%
Кръглата маса от 1990 г.: Основополагащ акт на българската демокрация? - unipress.bg
Доклади и изказвания на Международния колоквиум (1 май 2010), организиран от Центъра за анализи и изследвания в областта на административните и политическите науки при Университета Пар.От дистанцията ..
-50%
Културната политика на българската държава 1885-1908 - unipress.bg
Монографията „Културната политика на българската държава (1885-1908)" проследява съдържанието, тенденциите и механизмите на културната стратегия в началните десетилетия на модерната ни държавност. Арг..
Културното наследство на Странджа – богатство, рискове, предизвикателства - unipress.bg
В настоящия сборник са поместени текстовете на седемнадесет доклада на български и гръцки изследователи, които бяха представени пред Международната научна конференция „Културното наследство на Страндж..
-30%
Културното отваряне на България към света - unipress.bg
Предлаганият сборник с изследваня е резултат от провелата се на 19 октоври 2012 г. международна научна конференция "Културното отваряне на България към света", организирана от историческия факултет на..
-30%
Кюстендилски четения 23/2017. Историята между еволюцията и революцията - unipress.bg
Кюстендилски четения 23/2017. Историята между еволюцията и революцията - История и археология..
Кюстендилски четения 24/2018. Памет и забрава в историята - unipress.bg
Настоящият сборник съдържа доклади от ежегодната 24-та научна конференция „Кюстендилски четения“ на тема Памет и забрава в историята, проведена на 1 – 3 юни 2018 г. в сградата на Регионалния историчес..
Показва 61 до 80 от 123 (7 страници)