Banner
Instagram
Поглед към Новото време. Европа през ХVІ-ХVІІІ век - unipress.bg
Погледът на автора се е спрял върху основните събития в главните държави на Стария континент, които оформят хода на европейската цивилизация през този период. В общоевропейски план се проследява разви..
Подходи към изучаването на ранния ислям (VII-VIII в.): метод и история - unipress.bg
Първата част на книгата е посветена на възникването на мюсюлманския исторически разказ в края на I–VII в. и неговото развитие през II–VIII в. Разгледани са биографичните сведения за ранните събирачи и..
Политическата култура на българските турци - unipress.bg
Книгата представя един възможен прочит върху формиращите фактори, ориентациите и политическото въздействие на българските турци в края на XX и началото на XXI век тук, в България. Изследването се осно..
Послания на историята - unipress.bg
Изданието представлява юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева - авторитетен преподавател по методика на историята и задълбочен изследовател на културната политика на българската държава в Ново и..
Първата световна война век по-късно - unipress.bg
Книгата „Първата световна война век по-късно“ е резултат от научната конференция, организирана от магистърската програма „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика, ХVІ–ХХІ век“ на Историчес..
Рекламата през Възраждането - unipress.bg
Монографията е първият у нас опит да се погледне сериозно на историята на българската реклама, да се сравни със световното развитие на това явление, да се потърси мястото и в живота на възрожденския б..
Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция - unipress.bg
В книгата са събрани разсъжденията на 53-ма български и чуждестранни учени по проблемите на вътрешнополитическото, държавното,културното развитие, както и на регионалната и глобалната роля на Русия/Съ..
С поглед към света и България - unipress.bg
Сборник в памет на проф. д-р Костадин ГрозевСЪДЪРЖАНИЕИскра Баева Да помним и да не забравяме професор д-р Костадин Грозев 7ОБЩА ИСТОРИЯРосица Ташева Луи Филип – „кралят гражданин“ и средният път на о..
Символи и свят. Кръстът - unipress.bg
Книгата представя историята на Кръста на 1876 г. в контекста на християнските и революционните виждания за структурата на света и пътя за спасението на човека..
Спасение и падение. Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940-1944 г. - unipress.bg
Авторът представя нов поглед върху проблема за българските евреи по време на Втората световна война.Тезата му е подкрепена с богат архивен материал...
Спомени за прехода - unipress.bg
В спомените си авторът разказва за малко или почти неизвестни епизоди от участието си в политическия живот след 1989 г. Читателят ще срещне доста от известните имена на последните 20 години от ис..
Спомени на Анастас Лозанчев - член на главния щаб на Илинденското въстание - unipress.bg
„Човек, който не познава истината, живее в тъмнината на невежеството, а чрез невежеството не се намира пътят към свободата!”Анастас Лозанчев е роден на 8 април 1870 г. в Битоля. Завършва Българската м..
Средновековие и съвременност - unipress.bg
В сборника са включени над 80 студии, посветени на проблемите на политическата и културната история на Византия, на Средновековна България и на християнската култура на Балканите...
Създаването на славяните: история и археология на Долнодунавския регион ок. 500-700 г. - unipress.bg
Създаването на славяните: история и археология на Долнодунавския регион ок. 500-700 г. - История и археология..
Транслация на могъщество. Договарянето на мира между Хабсбургите и Високата порта, 1547-1747 година - unipress.bg
Д-р Мария Баръмова е преподавател по Нова балканска история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейните изследователски интереси и публикации са свързани с история..
Фалшификати на антични и средновековни монети - unipress.bg
Книгата е предназначена за начинаещи колекционери и любители. Целта на автора и издателя е да се създадат условия, подкрепящи превенцията срещу измамите с културни ценности, а в конкретния случай – др..
Централна Европа и Балканите, XIX - XX век - unipress.bg
Сборник в памет на проф. Милчо Лалков.Книгата съдържа материалите от научна конференция, посветена на връзките между Централна Европа и Балканите през  XIX-XX в. Конференцията е организирана през..
Korea and Eastern Europe: exploring the past - unipress.bg
This volume contains contributions to the International Conference on Korean Studies which was held at the Center for Korean Studies at St. Kliment Ohridski University on March 24, 2017.The conference..
Показва 61 до 78 от 78 (4 страници)