Banner
Instagram
-50%
Ислямът в съвременна Турция. Духовната биография на Бедиуззаман Саид - unipress.bg
Турският религиозен мислител, богослов и тълкувател на Свещения Коран Саид Нурси /1877-1960/ е една от онези ярки харизматични личности, които бележат епохи в историята на исляма. Той твърдо и безкори..
Испания, Балканите и българите XVII-XIX в. - unipress.bg
Книгата съдържа две основни части. Първата включва испански дипломатически документи от XVII и XIX в., произхождащи предимно от испанската легация в Константинопол/ Истанбул. Документите се публикуват..
Исторически личности и идеи: сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Искра Баева - unipress.bg
Сборникът е посветен на 60-годишния юбилей на проф. Искра Баева – един от най-сериозните изследователи на съвременната история на България и на Източна Европа. Автори на статиите са изявени учени..
-50%
История на българската държава през Средните векове - том 1, част 1 - unipress.bg
Фототипното издание дава възможност на читателя да се докосне до един уникален труд на великия историк. В том 1 проф. Златарски изследва историческите събития от времето на Първото българско царство. ..
История на Европа – XX век. Въведение - unipress.bg
Целта на авторката е да въведе читателя в историята на Европа през ХХ в., като добавя аргументи към идеята за оптимистичното бъдеще на европейския проект...
История на Монголия. От световно господство до съветски сателит - unipress.bg
История на Монголия. От световно господство до съветски сателит...
История на новото време. Курс лекции - unipress.bg
Предлаганият лекционен курс има за цел да обхване основните теми в периода на Новото време /т.е. от началото на XVI в. до края на Първата световна война./ Авторът се е стремил да разработи тематиката,..
Каменните мостове в България, XV–XX век - unipress.bg
Каменните мостове в България, XV–XX век...
-50%
Керамиката на култура Криводол-Сълкуца - unipress.bg
Доц. д-р Петя Георгиева води основния курс по праистория на студентите от специалност Археология в СУ "Св. Климент Охридски", както и курсове, посветени на различни аспекти от изучаването на културите..
-30%
Книжовността на българското Възраждане - unipress.bg
Книгата се състои от десетки очерци и кратки сведения за възрожденски книжовници, обединявани по направления на деятелност. Наред с биографичните данни прозвучават гласовете на съвременници, включв..
-50%
Когато гръм удари… - unipress.bg
16.00 лв. 8.00 лв.
Христо Беров е преподавател по съвременна балканска история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Неговите основни изследователски интереси са насочени към проучване на стопанските и социалн..
-50%
Комунистическите модерности. Българският случай - unipress.bg
Комунистическите модерности. Българският случай - Хуманитарни и социални науки..
Конят, колесницата и конникът. Към интерпретацията на образа в тракийската култура - unipress.bg
Хабилитационният труд на Костадин Рабаджиев е за коне, колесници и конници, за техните образи в света на траките и за опита те да бъдат открити и разбрани, за да се вникне по-добре в света, в койт..
-50%
Корея в периода след освобождението от японското владичество до края на Корейската война (1945-1953) - unipress.bg
Тази книга е посветена на една от най-важните страници в корейската история - освобождението от японския колониализъм (1910-1945), борбата за създаване на единна корейска държава и последвалото раздел..
-50%
Корея. Корейско странознание - unipress.bg
В своята книга Александър Федотов, доктор на филологическите науки и професор по корейска, монголска и тибетска литература, се опитва да представи единна Корея - нейната география, природните й дадено..
-30%
Краят на студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век. Сборник в чест на 65-тата годишнина на проф. Искра Баева - unipress.bg
Краят на студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век. Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева - История и археология..
-50%
Кръглата маса от 1990 г.: Основополагащ акт на българската демокрация? - unipress.bg
Доклади и изказвания на Международния колоквиум (1 май 2010), организиран от Центъра за анализи и изследвания в областта на административните и политическите науки при Университета Пар.От дистанцията ..
-50%
Културната политика на българската държава 1885-1908 - unipress.bg
Монографията „Културната политика на българската държава (1885-1908)" проследява съдържанието, тенденциите и механизмите на културната стратегия в началните десетилетия на модерната ни държавност. Арг..
-30%
Кюстендилски четения 23/2017. Историята между еволюцията и революцията - unipress.bg
Кюстендилски четения 23/2017. Историята между еволюцията и революцията - История и археология..
Показва 41 до 60 от 94 (5 страници)