Banner
Instagram
-50%
България и югославската криза (1989-1995) - unipress.bg
Това е първото научно изследване, което разглежда цялостно и комплексно въпроса за същността и характера на балканската политика на България по време на югославската криза, като поставя проблема в кон..
-50%
Българо-германски отношения през Средновековието - unipress.bg
В сборника са представени отбрани съчинения на видния български германист и протобългарист Боян Джонов. След като се запознаят с публикуваните в този том трудове на изследователя, читателите ще имат в..
-50%
Българската партийна система: групиране и структуриране на партийните предпочитания 1990-2009 - unipress.bg
Книгата представлява емпирично изследване на факторите, които способстват групирането и структурирането на партийните предпочитания в България, като е поставен акцент върху мотивацията, основанията и ..
-30%
Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов - unipress.bg
Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов - История и археология..
-30%
Българското самосъзнание на населението в Македония през Възраждането - unipress.bg
Илия Ангелов Галчев е роден на 15 септември 1917 г. във Велико Търново. Учи във Втора мъжка гимназия в София. През 1940 г. завършва Военното на Н.В. училище. След уволнението му от войската през 1946 ..
-30%
В очакване на Края: европейски измерения ок. 950-ок. 1200 г. - unipress.bg
Известно е, че темата за Края на света е вълнувала през Средните векове немалко християнски народи в Западна Европа, като на проблема са посветени хиляди страници. Настоящата книга разширява хоризонта..
-30%
Висшето образование в България от съветските до болонските реформи - unipress.bg
Монографията представя цялостно изследване на състоянието, развитието, политиката и реалностите във висшето образование от септември 1944 г. до днес. То е първи опит за систематизиране на проблема в д..
-50%
Войната такава, каквато беше - unipress.bg
Сборник с илюстрации, исторически документи, спомени, дневници, наблюдения, обобщения и оценки на войници и офицери, на командващи армии и министри, на доброволци, посветен на 100-годишнината от Балка..
-30%
Втората световна война 70 години по-късно - unipress.bg
Втората световна война, разполовила историческия ХХ в. и превърнала се в най-унищожителното събитие за на­шата цивилизация, продължава да вълнува историците и любителите на историята и  вече над ..
Григор Пърличев и Братя Миладинови: нови изследвания и прочити - unipress.bg
Книгата предлага нови изследвания и анализи за известните български възрожденци, разкрива непознати моменти от живота и дейността им...
-30%
Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви - unipress.bg
Сборникът съдържа материали от Международната научна конференция „Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви“, посветена на 200-годишнината..
-30%
Деветнадесетият век на Европа. От Френската революция до Първата световна война - unipress.bg
Авторът маркира общите за Европа революционни и еволюционни промени в развитието на икономиката, социалните структури и политическите модели. Тези промени започват с Френската революция, която предопр..
-50%
Дневникът на един свещеник 1941-1962 - unipress.bg
Книгите от тази поредица са посветени на личности и явления, останали в гънките на „голямата история”. Макар и орисани да са вън от „читанките” и учебниците, те обаче са жива плът от истинското градив..
Древната култура на Югоизточна Европа. Кратък курс лекции - unipress.bg
Книгата обобщава лекциите по история на културата на Елада, изнасяни устно от 1992 г. насам пред студентите-първокурсници от специалност Културология на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридск..
Дубровнишки документи за историята на България и българските земи през XIII–XV век - unipress.bg
Дубровнишки документи за историята на България и българските земи през XIII–XV век - История и археология..
-30%
Държавната идея в модерната епоха - unipress.bg
Държавата е формата за организиране на обществото, която ни съпътства неотманно почти от зората на човешката история. Съвременната държава е политически организирана общност, която разполага с територ..
-50%
Европа на кръстопът - unipress.bg
12.00 лв. 6.00 лв.
В книгата са изследвани няколко фактора, които в по-голяма или по-малка степен комплекнно определят поведението на отделните участници в хаотичната система на междудържавните отношения. Тези фактори с..
-30%
Експертиза на исторически и археологически ценности в Република България - unipress.bg
Целта на настоящата книга е да изпълнява ролята на помагало в обучението на музейни и независими експерти. Методиката и технологията на работа са резултат от натрупания експертен опит и са съобразени ..
-50%
Жени, пол и модернизация в България, 1878-1944 - unipress.bg
Книгата изследва някои от предизвикателствата към мъжката хегемония в модерната социална, културна и политическа история на България, 1878-1944 г. Поставя българските развития в контекста на Балканите..
-30%
Женски божества в големите прорицалища Делфи и Додона - unipress.bg
Изследването е посветено на женските божества Гея, Диона и Темида в двете най-големи и прочути светилища с оракули в Древна Гърция. Основният акцент е поставен върху обвързването на двете прорицалища ..
Показва 21 до 40 от 125 (7 страници)