МЕНЮ
КОШНИЦА

Свят и познание

Свят и познание - unipress.bg
Свят и познание
СъставителЮлия Васева-Дикова
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 312
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5526-7
20.00 лв.
Купи

Сборник по случай 70-годишнината на Ангел Стефанов


СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР / 7

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

Свят и време – „Философия на времето“ на проф. Ангел Стефанов / 9

ЮЛИЯ ВАСЕВА-ДИКОВА

Реконструкция и приложимост на научните теории и проблемът за теоретичната репрезентация / 26

ЯСЕН АНДРЕЕВ

Моделът на културологичното знание: от традиция и ерудиция към изследователски метод / 38

ЛИЛИЯ ГУРОВА

Още веднъж за връзката между знание и разбиране / 54

ЛЮДМИЛА ИВАНЧЕВА

Концепцията на Готфрид Лайбниц за Космос и Време – прозрения и критически анализ / 66

НИКОЛАИ???? ТУРЛАКОВ

Още веднъж за природата и генезиса на обичайната нравственост (Опит за отговор на едно писмо от проф. Ангел Стефанов) / 82

ИВАН КОЛЕВ

Философията като хуманитарна дисциплина / 97

НИКОЛАИ???? МИХАЙЛОВ

Философия, истина и реалност: за фактите и ценностите / 104

ВАЛЕНТИН КАНАВРОВ

Езикът: дом на битието или път към битието?/ 111

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ

Кантовите понятия за предмет, обект и (още) нещо (си) в сблъсъка на лексиконите / 127

ВЕСЕЛИН ДАФОВ

„И всички прави ъгли да са равни [помежду си]“ / 141

КОНСТАНТИН ЯНАКИЕВ

Защо да се доверяваме на науката? / 150

СЕРГЕЙ???? ГЕРДЖИКОВ

Обяснения в археологията / 157

БИСЕРА КОЛЕВА

Ваксинационният скептицизъм у нас в условията на пандемията от КОВИД-19 като проблем за (не)доверието към науката / 201

БОЖИДАР ИВКОВ

Време и хронична болест. За времето на болния, на болестта и на страданието / 245

СИЛВИЯ СЕРАФИМОВА

The implications of moral bioenhancement for intra- and intergenerational justice / 263

ДИМИТЪР ГАНОВ

Алфред Зон-Ретел: преодоляване на кантианската епистемология посредством Марксовата критика на политическата икономия / 292

АНГЕЛ СТЕФАНОВ

(Нe)Значимостта на човешкото присъствие във Вселената / 300

ЗА АВТОРИТЕ / 311