МЕНЮ
КОШНИЦА

Философия - unipress.bg

Книгата е "блестящо потвърждение на вездесъщността на философския дискурс" (проф. Цочо Бояджиев). Тя разгръща антропологическите и метафизическите аспекти на проблема за храненето като връзка на човека и света, въплъщението на тази връзка в отношението природа-култура и социалноконструиращите функци..
20.00 лв.
Книгата е посветена на основна за биоетиката проблематика, свързана с началото и края на човешкия живот, с различни стадии на развитие и състояния на живота...
14.00 лв.
Интегрирано управление на културата
-50 %
Защо ни трябва управление на културата? За по-голяма част от обществото тя трябва да се подпомага в търсене на решения за ограничаване на пазара. Какво означава интегрирано управление, когато разпадът на обществените отношения достига непознати стойности, изправяйки ни пред избори, които не правим в..
18.00 лв. 9.00 лв.
Статии от научна конференция, посветена на доц. Недялко Мерджанов.СЪДЪРЖАНИЕВитан Стефанов - Върху практическия силогизъмЛеон Леви - Кокошката или яйцето Тодор Полименов - Критиката на Фреге към традиционната класификация на съжденията Евгени Латинов - Теория и логическа форма Алексан..
7.00 лв.
Професор Александър Димчев. Биобиблиография
Изчерпан
Изданието е посветено на 60-годишния юбилей на проф. Александър Димчев. Включва пълна библиография на научните му публикации...
Модалната логика е част от съвременната символна логика. По-точно тя е едно надграждане върху класическата символна логика чрез това, че към последната се добавят логически символи, с помощта на които могат да бъдат представяни символно модални твърдения. Модалните твърдения са тези твърдения, чрез ..
12.00 лв.
Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт
Изчерпан
Книгата проследява зараждането на един от най-важните и продължителни исторически конфликти във философията на природата: борбата между релативисти и абсолютисти по отношение на пространството, времето и движението. Катализатор на този конфликт е Рене Декарт - първият, опитващ се да създаде последов..
16.00 лв.
Политическата мисъл на европейското "минало" - Философия..
10.00 лв.
Цицерон. Избрани произведения
Изчерпан
Изданието представя две от късните етико-философски съчинения на Цицерон /106 - 43 г. пр.Хр./: "За задълженията" и "Тускулански беседи". Фокусиран върху темата за отношението между нравствено и полезно и за добродетелността, постижима единствено чрез разума, трактатът "За задълженията" представя обр..
Умът е безкраен; нито кръгъл, нито квадратен; нито голям, нито малък; нито зелен, нито жълт, нито червен, нито бял; нито горен, нито долен; нито дълъг, нито къс; нито гневен, нито щастлив; нито правилен, нито грешен; нито добър, нито зъл; нито пръв, нито последен. Всички буда светове са празни като ..
40.00 лв.
Въведение в дедуктивната логика
Изчерпан
Обединяващата идея в монографията е загадката по съвпадението на функциите на законите в структурата на мисленето и в структурата на света. Логиката не може да ни каже какво е естеството на законите във всяка предметна област, но ни дава инструкцията как да бъдат подредени...
Що е просвещение? Текстове, жанрове, контексти около Кантовия "Отговор на въпроса: Що е Просвещение?"
Изчерпан
Най-общото намерение на изследването е да представи един конкретен от гледна точка на голямата история на идеите случай – намесата на Кант в отговора на въпроса за същността на Просвещението – откъм мисловното събитие “критическа философия” в Кантовото дело и неговите контексти – текстови, жанрови, ..
20.00 лв.
В настоящата книга се изследва идеята за случайността през нейното историческо и концептуално развитие и са отделени основни и типични понятия. Анализът тръгва от класическите примери – Платон, Аристотел, Кант и Хегел, и стига до съвременния контекст на случайността, който е представен през теорията..
18.00 лв.
Показва 169 до 181 от 181 (7 страници)