МЕНЮ
КОШНИЦА

Философия - unipress.bg

Книгата  съдържа проучвания от историята на западноевропейската мисъл в областта на философията на културата - от Лутер до Хайдегер. Представени са основни сюжети и фигури от историята на новоевропейското философско и естетическо мислене в двойствената връзка на приемственост и на превъзмогване..
12.00 лв.
В лабиринта на Платон и Аристотел е-книга
Е-КНИГА
Димка Гичева е родена през 1964 г. Завършва философия през 1987 г. в СУ "Св. Климент Охридски". От 1988 г. е аспирант, а от 1990 - асистент по история на античната философия. Дисертацията й е върху проблема за телеологизма във философията на Аристотел.Първата й книга - "В лабиринта на Платон и А..
9.00 лв.
Stasis and Ecstasy: Archaeologies of the early modern self - E-книга
Е-КНИГА
ContentsPART ONEPROLOGUE ........................................................................................................ 7I. Pre-texts ............................................................................................................ 71. Moria’s Mirror ..............................
18.00 лв.
ContentsPART ONEPROLOGUE ........................................................................................................ 7I. Pre-texts ............................................................................................................ 71. Moria’s Mirror ..............................
30.00 лв.
Разбирането на средновековната идея за scientia или ars – при отчитане спецификата на външните предизвикателства и вътрешните конфликти (като този между разум и вяра) – минава през рационалната реконструкция на всички действащи върху нея исторически, ментални, социални, религиозни или политически пр..
10.00 лв.
Дилеми на културата
-50 %
Основната цел на изследването, представено в настоящето издание, е да покаже, че проблемите с правната защита на интелектуалната собственост и достъпа до култура не са само от правно-технически характер, доколкото са резултат от поместеността и обвързаността си с конкретна култура, която има винаги ..
19.00 лв. 9.50 лв.
"Теории за истината" е изследване, в което се аргументира академичната, изследователската и въобще дискурсивната стойност на истината. Монографията предлага съвременна теория, конструирана с цел отстраняване на натрапчиви дефекти, характерни за разнообразните концепции по темата за истината в предан..
14.00 лв.
Проблемите на академичната философия рядко могат да се характеризират като проблеми, от чието решение зависи много тук и сега. Монографията на д-р Николета Николова е впечатляващо изключение от тази тенденция, доколкото се ангажира с ключови съвременни проблеми на българското образование по философи..
10.00 лв.
За първи път у нас се прави опит за систематизиране на историята и теорията на религиозната кинематография. За първи път у нас е направен задълбочен анализ на важни авторски филми през призмата на религиозния им смисъл, христологични и есхатологични мотиви. Аргументирана е необходимостта критиката н..
18.00 лв.
Настоящият интердисциплинарен труд се простира в широка хронологична и географска рамка, но в центъра му се поставя митичният опит на Мухамад, Пратеника на Аллах. Неговата личност се идеализира и разкрасява от последователите му, както се оспорва и охулва от противниците, но все пак предоставя доста..
20.00 лв.
Да спасим човека. Диалози
Изчерпан
"Диалогът е интелектуален формат за изследване на истината. При подходящи събеседници той има шанс да се превърне в предизвикателство към рутината, да очертае нови трасета на мисълта. Едно от най-важните качества на диалога е неговата отвореност във времето. След години събеседниците могат да се сре..
Доклади от Годишните четения на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование, 14–15 декември 2018...
11.00 лв.
Сборникът включва доклади от конференцията „Универсалност и приложимост на човешките права“, организирана от специалност „Философия“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през декември 2018 г. Повод за конференцията бе навършването на седемдесет години от приемането на Всеобщата декларация..
14.00 лв.
Емануел Сведенборг. Архитект на вечността
Изчерпан
Това е първата книга у нас, посветена на личността и делото на шведския учен, теолог и теософ Емануел Сведенборг. Ерудит с енциклопедичен обхват на познанията и интелекта, той е създал сложна емпирико-теоретична система за изучаване на Вселената и обвързаността на отделния човек с нея както във физи..
В едно свое писмо от 1888 г. Ницше нарича себе си Геният на истината, в противоположност на Гения на лъжата. Можем да приемем неговите думи изключително сериозно, защото в цялото си творчество Ницше страстно и неотклонно върви по „следите на истината“, както прави и великият методолог на истината – ..
22.00 лв.
„Осъдени на разум" е сборник „равносметка", в който са събрани 17 от най-значимите студии, писани от Николай Василев през близо четирите десетилетия, посветени на науката. Разнопосочните проблемни търсения от въпросния времеви период определят и широката тематична палитра -от научно-техническата..
10.00 лв.
The present volume documents the European summer university, held at Charles de Gaulle University, Lille-3, France in June 2009.* Gender/Genre in Literature* Gendering Detective Fiction* Gender/Genre in Film* Gender/Genre in Performance and Visual Arts* Gender/Genre in Culture* Gender, Genre and Lan..
25.00 лв.
Книгата има за цел разработването на понятие за личност от перспективата на философската антропология чрез очертаване на възможно най-широко теоретично поле от теми и понятия, свързани с историческото му възникване и развитие до съвременността. Разработването на философско-антропологично понятие..
17.00 лв.
Аристотел. Метафизика
Изчерпан
Историята на Аристотеловия текст е твърде занимателна и много прилича на повест за „изгубената/скрита и след векове открита библиотека от тайни книги, разкриващи всичко важно“. Част от тази изгубена-и-намерена библиотека е Метафизиката. Тя се състои от 14 книги, като отдавна е забелязано, че те ..
35.00 лв.
Всяка изминала година от смъртта на Мераб Константинович Мамардашвили (1930-1990) бележи както географско разширяване, така и интелектуално задълбочаване на изследванията върху неговото философско творчество. В същото бреме говоренето за неговата личност и за социалния му образ на мислител сякаш все..
7.00 лв.
One of the crucial questions, which emerges in the process of the EU expansion is “How to avoid the alienation of the values and rights from the vivid culture of the European nations?” No doubt, they should not be limited to formal principles of communication. The point is to determine what should b..
20.00 лв.
The International symposium dedicated to the 120th Anniversary of Sofia University and the 50th Anniversary of the Commencement of the European Economic Community was organized by the Department of Logic, Ethics, and Aesthetics at Sofia University St. Kliment Ohridski, the Italian Institute of Cultu..
20.00 лв.
Настоящият сборник се издава в памет на проф. Исак Паси, проф. Добрин Спасов и проф. Кирил Нешев. Материалите в него са разпределени в рубритките In Memoriam, Истината и логиката, Доброто и етиката, Красотата и естетиката...
15.00 лв.
По своето съдържание и цели „Феминистки проекции” е посветен на доскоро малко позната и почти неизследвана у нас сфера на етиката, а именно – етическите проекции на феминизма. Интересът на доц. Видева към тях е провокиран не от обичайните представи за феминизма като социално движение със своя дълга ..
12.00 лв.
Логическата традиция
-50 %
Настоящият сборник е посветен на проф. Витан Стефанов по повод неговото пенсиониране...
15.00 лв. 7.50 лв.
Книгата изследва ключови моменти от процеса на неусетно, но решаващо отпадане на природата от полезрението на класическата философска естетика, довел до прословутата Хегелова теза, след която разбираме естетиката най-вече като философия на изкуството...
13.00 лв.
Сборникът включва доклади от конференция в чест на шестдесетгодишния юбилей на проф. Александър Андонов, проведена през май 2006 г. Темата на конференцията е подбрана като израз както на спецификата, с която онтологичната проблематика се разработва във Философския факултет на Софийския университет, ..
10.00 лв.
Алхимията и алхимиците
Изчерпан
За алхимията се знае твърде малко. Винаги тази дума е обвита в мистика и тайнственост. Дракони, които ядат опашката си, философският камък, който лекува всички болести, мрачни лаборатории, в които металите се превръщат в злато - това са символите на алхимията. Сега пред нас е една уникална книга, ко..
Показва 57 до 84 от 181 (7 страници)