Banner
Instagram
-30%
Въведение във философията - unipress.bg
Аналитичният масив на изданието е обособен в шест основни категории - Понятие за философия, Свят, Метод, Човек, Съзнание, Аз. Този обстоен и задълбочен преглед е последван от детайлно представяне на г..
-30%
Георги Шишков. Избрани трудове - unipress.bg
Георги Шишков (на немски: Georgi Schischkoff) е българо-германски математик и философ.Той е роден на 5 юни 1912 година в Нова Загора. През 1935 година завършва математика в Софийския университет „Свет..
-30%
Граници на биоетиката - unipress.bg
Книгата е посветена на основна за биоетиката проблематика, свързана с началото и края на човешкия живот, с различни стадии на развитие и състояния на живота...
-50%
Дзен и традиционните японски изкуства - unipress.bg
Книгата разглежда редица теми, свързани с японският начин на живот и култура. Авторката си поставя за цел да открои естетическия потенциал на Дзен изкуството, въз основа на някои съществуващи хипотези..
-30%
Драмата на cogito: една съвременна версия. Опит върху философията на Мераб Мамардашвили - unipress.bg
Всяка изминала година от смъртта на Мераб Константинович Мамардашвили (1930-1990) бележи както географско разширяване, така и интелектуално задълбочаване на изследванията върху неговото философско тво..
-30%
Език и познание - unipress.bg
14.00 лв. 9.80 лв.
Езикът безспорно е много важен инструмент на социалното учене, гарантирайки разпространението, запазването и натрупването на знанието в обществото. В каква степен влияе той върху индивидуалното учене?..
-50%
Еротичното и философската рефлексия - unipress.bg
Сборник доклади на участниците в съвместна конференция на Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Философско-искорическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски".Прилагането на интердисциплина..
-30%
Есета по културна и социална антропология на българите - unipress.bg
Повече от сто и петдесет са най-известните определения за култура, но почти всички съдържат „социетален" и културен аспект, поради убеждението, както твърдят Крьобер и Парсънс, че цялото човешко повед..
-30%
За
Митове и средновековиеИстината за един мит или "хрониката на една предизвестена смърт"Поетика на трансцедентното пространство: Джон Ръскин за готическата архитектураХаризматичната култура на XII век и..
-50%
Идеи в мениджмънта и политиките за култура 2007-2013 - unipress.bg
Учебното помагало е предназначено за студенти по мениджмънт и/или политики за култура в разлини университети и висши училища. Освен за тях, книгата е полезна за всеки читател с интереси в областта на ..
-30%
Идеи за гражданско общество. Антология - unipress.bg
Изданието представлява антология от философски текстове, покриващи тематиката за гражданското общество - различните идеи и школи, както и тяхното развитие от Античността до наши дни. Пространната встъ..
-30%
Идеята за реинкарнацията на изток и на запад - unipress.bg
Идеята за реинкарнацията се разглежда в две основни направления, които условно бихме могли да наречем песимистично и оптимистично. При първото, превъплъщението се схваща като един затворен кръг на сан..
-30%
Идеята за социална онтология и принципът на релевантността - unipress.bg
Живеем в епоха, в която сме предизвикани да трансформираме своето наследство. С деструктивни и нерелевантни действия не е възможен автентичен напредък и промяна на негативните тенденции от миналото. Т..
Избрани произведения - unipress.bg
Избрани произведения - Философия..
-50%
Интегрирано управление на културата - unipress.bg
Защо ни трябва управление на културата? За по-голяма част от обществото тя трябва да се подпомага в търсене на решения за ограничаване на пазара. Какво означава интегрирано управление, когато разпадът..
-30%
Истина и смисъл. Категории на логическия анализ - unipress.bg
Истината е основополагаща характеристика на човешкото отнасяне към действителността. Ние се интересуваме от истини, питаме за истини, съобщаваме истини и, по-общо, улавяме моменти в потока на постоянн..
-50%
Истината и свободата водят Университета - unipress.bg
Проф. д-р Витан Стефанов завършва специалност Философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1971). Докторант в Центъра по езикознание при БАН. Преподавател (от 1980 г.) по логика в Катедра..
-30%
Истината, доброто и красотата: Философски прочити - unipress.bg
Настоящият сборник се издава в памет на проф. Исак Паси, проф. Добрин Спасов и проф. Кирил Нешев. Материалите в него са разпределени в рубритките In Memoriam, Истината и логиката, Доброто и етиката, К..
-50%
История на истината - unipress.bg
20.00 лв. 10.00 лв.
Истината е обективна, познаваема и неизчерпаема. Обективна е, защото не зависи от човека. Познаваема е благодарение на човешкото съзнание. Неизчерпаема е, защото обяснява безбройните явления в безкрай..
-30%
Каква ни е Хекуба? За историята на философията - unipress.bg
Каква ни е Хекуба? За историята на философията - Философия..
Показва 21 до 40 от 104 (6 страници)