МЕНЮ
КОШНИЦА

История и еманципация: Клио из пасажите на модерността

История и еманципация: Клио из пасажите на модерността - unipress.bg
История и еманципация: Клио из пасажите на модерността
АвторДимитър Божков
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.40кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 216
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5405-5
25.00 лв.
Купи

Димитър Божков е преподавател в катедра „История на философията“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2013 г., като преди това е защитил дисертация в същата катедра. Автор е на статии в областта на философия на историята, философия на XIX и XX в., философия на изкуството. Част е от екипа съставители на антологиите „Еротичното и философската рефлексия“ и „Тялото: вариации, спекулации, доктрини“.


Съдържание

Въведение (Благодарности) ................................................................. 7

Увод ............................................................................................................ 11

1. Вход към един объркан свят .................................................... 19

2. Трагедия и суверенност ............................................................... 43

2.1. Теория, истина, актуалност .......................................................... 46

2.2. Насилие и суверенност ................................................................ 55

2.3. Фигурата на суверена .................................................................. 60

2.4. Трауершпил, трагедия, мит и история ....................................... 66

2.5. Хамлет – трагедия и политика ..................................................... 72

2.6. Заключение ................................................................................... 81

3. Образи и предмети в Книга за пасажите ........................... 83

3.1. Книга на пасажите, или

историята на големия град ................................................................. 87

3.2. За диалектическите образи

в Книга на пасажите .......................................................................... 98

3.3. Фантасмагория и желание ........................................................ 121

3.4. Заключение ................................................................................. 149

4. Образът като опит за микроистория .................................. 151

4.1. Бароковата алегория .................................................................. 152

4.2. Парижките пасажи и въображаемото ...................................... 159

4.3. Пробуждането като основна

историческа категория ...................................................................... 169

4.4. Заключение, или

за превъплъщенията на историка ................................................... 176

5. Месианизъм и история ............................................................. 177

Заключение .......................................................................................... 207

Библиография ....................................................................................... 210