МЕНЮ
КОШНИЦА

ЕКОПОЛИТИЧЕСКА РЕТОРИКА. ДИСКУСИЯ ЗА КЛИМАТА

ЕКОПОЛИТИЧЕСКА РЕТОРИКА. ДИСКУСИЯ ЗА КЛИМАТА - unipress.bg
ЕКОПОЛИТИЧЕСКА РЕТОРИКА. ДИСКУСИЯ ЗА КЛИМАТА
АвторСтоянка Балова-Цветкова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 232
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5524-3
22.00 лв.
Купи

Стоянка Балова-Цветкова е главен асистент в катедра „Реторика“ към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитила е докторат в областта на политическия език и аргументацията с изследване на дискусията за климатични промени в парламентите на България и Европейския съюз. Има придобити две магистърски степени по специалностите „Политически мениджмънт“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Биотехнологии“ от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Научните ѝ интереси са в област та на политическата реторика и комуникацията във виртуалното пространство. Автор е на редица публикации в сферата на реториката, както и участник в различни научноизследователски и обучителни проекти.

Монографията „Екополитическа реторика. Дискусия за климата“ е интердисциплинарно изследване, базирано на дисертационния труд на д-р Стоянка Балова-Цветкова. Тематичният избор съчетава нейния собствен дългогодишен интерес и изучаване на процесите по изменение на климата по време на магистърското ѝ обучение в специалност „Биотехнологии“. По-късно, завършвайки специалността „Политически мениджмънт“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, решава да намери пресечни точки между климата, политологията и реториката. Именно така се ражда идеята да изследва в детайли дискусията по климата в двете законодателни институции – Европейския парламент и българското Народно събрание. В изследването е застъпена тезата за успешното прилагане на различни реторически практики и комуникационни стратегии, които могат да изиграят ключова роля при облекчаването и адаптацията на населението към нарастващите предизвикателства вследствие на промените в климата.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 9

ПЪРВА ГЛАВА

ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ – РЕТОРИКА И КЛИМАТОЛОГИЯ ................... 13

1. РЕТОРИКА .............................................................................................................. 13

Политическа комуникация ........................................................................................16

Екологична комуникация .........................................................................................18

Политическа реторика ..............................................................................................20

Парламентарна реторика ...........................................................................................29

Политически език .....................................................................................................33

Основни модели на аргументация в дискусията за климата ................................39

Видове реторични изяви в парламентарните дискусии

по въпросите за климата ...........................................................................................48

2. КЛИМАТОЛОГИЯ ................................................................................................. 56

Промени в климата – определение, научи оценки, последици

и сценарии за бъдещето ............................................................................................56

Научните дискусии за климатичните промени .......................................................67

Научният консенсус по дискусията за климата, последици

и сценарии за бъдещето ............................................................................................71

3. РЕЧНИК НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ

КАТЕГОРИАЛНО-ПОНЯТИЕН АПАРАТ......................................................... 81

ВТОРА ГЛАВА

ДИПЛОМАЦИЯ И ОКОЛНА СРЕДА – РЕТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ .................... 88

Екологична дипломация ...........................................................................................94

Междуправителствен панел по изменението

на климата ..................................................................................................................99

Преговорен процес по новия междунарнодоправен режим за климата .............120

Споразумението за климата от Париж ..................................................................122

Визуална реторика по проблемите с изменение на климата ...............................133

8

ТРЕТА ГЛАВА

РЕТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНАТА

И ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДИСКУСИЯ ПО

ПОЛИТИКИТЕ ЗА КЛИМАТА .................................................................................135

Първи стъпки при приемането на политическите документи

за облекчаване последствията от климатичните промени

в национален и европейски контекст – реторичен прочит ..................................136

Реторически практики и комуникационни техники при управлението

на комунални отпадъци ...........................................................................................143

Реторичен анализ на основни политически документи по дискусията

за климата в българския парламент .......................................................................157

Отношението на демокрацията към климатичните промени ..............................170

Националното климатично законодателство

в европейския контекст – реторичен анализ .........................................................174

Изменението от Доха и новото Споразумение за климата

от Париж – дискусията в българския парламент. Реторически аспекти ..........186

Дискусията за климата в Европейския съюз .........................................................197

Общественото мнение за промените в климата.

Проучвания, анализи и основни изводи в комуникационен аспект ....................204

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................... 213

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА............................................................................ 217