Banner
Instagram
Пътища на развитие на руския книжовен език през XI-XVII век - unipress.bg
Като доказва, че в Древна Рус от момента на зараждането на писмеността до ново време е съществувала езикова ситуация, характеризираща се с наличието на два противопоставени един на друг нормирани език..
Пътят на словото в Япония: за изреченото и написаното през вековете - unipress.bg
Пътят на словото в Япония: за изреченото и написаното през вековете - Филология..
Рада и приятели. Сборник в проф. д-р Радка Влахова - unipress.bg
Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Радка Влахова СЪДЪРЖАНИЕВместо предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ранно езиково обучение: модели у дома и в клас - unipress.bg
Книгата е стремеж към един свързан единен разказ за преживяванията на деца, студенти, родители и учители. Тя е опит за създаване на общо емпатично поле, в което да можем да се поставим на мястото на д..
Реализация на подбудителния изказ в съвременния португалски книжовен език - unipress.bg
Изследването представя пълно описание на реализацията на подбудителния изказ в съвременния португалски книжовен език като езиков знак – то синтезира неговата синтактична организираност, семантична опр..
Реториката в съвременното общество - unipress.bg
Сборник с доклади от конференция по реторика 27–28 септември 2017 г. ..
Рецепции и рефлексии (Руска литература XX век) - unipress.bg
Статиите и студиите в книгата са подредени в четири раздела. В първия – са „чути“ гласове от Сребърния век, реставрира се полифонията на един от най-разноликите и пъстрозвучни дялове от историята на р..
Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езикови дисциплини - unipress.bg
С тази книга авторката прави опит да отговори на потребностите от продължаващо обучение на учителите по езиковите дисциплини, като поставя акцент върху работата с речевите жанрове. В предлаганата мето..
Речник на езика на Патриарх Евтимий. Част I. A–И - unipress.bg
Речник на езика на Патриарх Евтимий. Част I. A–И - Филология..
Руска класическа литература. Част 2 - unipress.bg
Втората половина на XIX век представя и рамкира втория етап от развитието на руската класическа литература. Националният литературен процес продължава и обогатява най-добрите демократични и хуманистич..
Сборник упражнений по грамматике русского языка для студентов-нерусистов - unipress.bg
Помагалото съдържа материали за практически занятия по граматика на руския език. Материалът е подбран в съответствие с учебната програма по практически руски език (граматика). Предназначено е за студе..
Сватбената терминология в българския и румънския език - unipress.bg
Изследването е посветено на терминологията на традиционната народна сватба в българския и румънския език, разгледана въз основа на езикови, етнографски и фолклорни данни. Фокусът върху тези два езика ..
Светът на децата - unipress.bg
„Светът на децата“ е първото пособие от планирана поредица учебни книги, предназначено за деца/ученици в начален курс от етнически български групи, живеещи извън страната и за които българският е втор..
Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов - unipress.bg
Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Валери Стефанов, съставен от доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорд..
Символи и свят. Кръстът - unipress.bg
Книгата представя историята на Кръста на 1876 г. в контекста на християнските и революционните виждания за структурата на света и пътя за спасението на човека..
Синтактична структура на преводната агиография - unipress.bg
Въз основа на езиков анализ на четири жития, преведени от гръцки на старобългарски през X-XI в., в книгата се изследват преводаческите решения, гръцкото синтактично влияние, типичните и специфичните ч..
Славяните. Общество, религия, култура - unipress.bg
Книгата представлява юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. Във филологическата наука Карагьозов отчетливо и запомнящо се доближава до смисъла и вътрешния заряд н..
Славянската версия на хрониката на Георги Синкел - unipress.bg
Книгата съдържа първото издание на един малко проучен средновековен текст, познат по пет руски преписа от XV-XVI в. и известен като \"Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел\". Изданието е сн..
Словашко-български тематичен речник. Slovensko-bulgarsky tematicky Slovnik - unipress.bg
Речникът съдържа около 10 000 речникови статии. Лексикалният материал е групиран в 22 теми, изучавани по учебна програма в първи и втори курс от студентите словакисти в Софийския университет "Св. Клим..
Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция - unipress.bg
Във втория том на книгата, посветена на служебния Апостол е представено изследване вънху синаксарите, които се поместват в апостолите. Най-голямо място в изследването заема частта, посветена на минейн..
Показва 161 до 180 от 214 (11 страници)