Banner
Instagram
Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването - unipress.bg
Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването - Психология..
Под знака на европейските културни диалози: в памет на проф. Боян Ничев - unipress.bg
Под знака на европейските културни диалози: в памет на проф. Боян Ничев - Филология..
Подходи към изучаването на ранния ислям (VII-VIII в.): метод и история - unipress.bg
Първата част на книгата е посветена на възникването на мюсюлманския исторически разказ в края на I–VII в. и неговото развитие през II–VIII в. Разгледани са биографичните сведения за ранните събирачи и..
Политики на поколението - unipress.bg
Книгата се занимава с поколението, но не като конкретна биологическа и социална ре­алност, а като главен инструмент на определени политики и културни програми. Тя разказва шест истории – за „млад..
Полска поезия. Антология в превод на Първан Стефанов - unipress.bg
Антологията събира сто деветдесет и три стихотворения и една поема от двадесет полски поети, преведени на български език от Първан Стефанов през втората половина на двадесети век. Своеобразн..
Полската поезия между двете световни войни - unipress.bg
Антологията „Полската поезия между двете световни войни” представя най-характерните тенденции и тво­рци в полската междувоенна поезия. Книгата съдържа пространно въведение и преводи на стихотворени..
Помагало по превод от български на испански език - unipress.bg
Помагалото е предназначено за студентите от I и II курс на специалността Испанска филология и е съобразено с учебната програма, която предвижда обучението по превод от български на испански език в тез..
Потомству Екатерина II. Идеи и нарративные стратегии в автобиографии императрицы - unipress.bg
Книга „Потомству Екатерина II. Идеи и нарративные стратегии в автобиографии императрицы“ объединяет оба исследования автора, посвященные поэтике мемуаров русской императрицы Екатерины II. В первой кни..
Право и език. Насоки за писане и редактиране на правни текстове - unipress.bg
Сборникът представя съвместните усилия на юристи и филолози да тълкуват, развиват и усъвършенстват езика на правото. Автори на представените студии са научни работници от Юридическия факултет и от Фак..
Преводът - мост между езици и култури: Изследвания в чест на проф. Людмила Илиева - unipress.bg
В тази книга са събрани изследвания на учени от три континента – Европа, Америка и Азия – посветени на разнообразни теми от множество хуманитарни области – теория и практика на превода, литературознан..
Преображенията на юдео-протестантската вина - unipress.bg
Времената на величавите изпитания са тези на Божия сумрак. Обаче истината е, че тъкмо тогава се състоява невероятното Преображение, което Бог въжделява и благодарение на което промисленото от Него Спа..
Промяната и участта на литературата - unipress.bg
Тази книга беше диктувана от времето. По нея лесно могат да се разчитат нервните импулси на нашия преход. Всеки вик е предизвикан от нещо, което ставаше в българския духовен живот, в съдбата на роднат..
Проф. Божил Николов. Избрани трудове - unipress.bg
Проф. Божил Николов е авторитетен университетски преподавател, фонолог и лексикограф и първи декан на Факултета по класически и нови филологии. Настоящата книга има четири дяла: * Лексиколог..
Пътища на развитие на руския книжовен език през XI-XVII век - unipress.bg
Като доказва, че в Древна Рус от момента на зараждането на писмеността до ново време е съществувала езикова ситуация, характеризираща се с наличието на два противопоставени един на друг нормирани език..
Пътят на словото в Япония: за изреченото и написаното през вековете - unipress.bg
Пътят на словото в Япония: за изреченото и написаното през вековете - Филология..
Рада и приятели. Сборник в проф. д-р Радка Влахова - unipress.bg
Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Радка Влахова СЪДЪРЖАНИЕВместо предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ранно езиково обучение: модели у дома и в клас - unipress.bg
Книгата е стремеж към един свързан единен разказ за преживяванията на деца, студенти, родители и учители. Тя е опит за създаване на общо емпатично поле, в което да можем да се поставим на мястото на д..
Реализация на подбудителния изказ в съвременния португалски книжовен език - unipress.bg
Изследването представя пълно описание на реализацията на подбудителния изказ в съвременния португалски книжовен език като езиков знак – то синтезира неговата синтактична организираност, семантична опр..
Реториката в съвременното общество - unipress.bg
Сборник с доклади от конференция по реторика 27–28 септември 2017 г. ..
Рецепции и рефлексии (Руска литература XX век) - unipress.bg
Статиите и студиите в книгата са подредени в четири раздела. В първия – са „чути“ гласове от Сребърния век, реставрира се полифонията на един от най-разноликите и пъстрозвучни дялове от историята на р..
Показва 141 до 160 от 206 (11 страници)