Banner
Instagram
Филигранолошки опис и албум грчких рукописа XV - XIX века - unipress.bg
На сръбски език.Втори том на филиграните от колекцията гръцки ръкописи в Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" към Софийския университет " Св. Климент Охридски".В този том са включен..
Функции на местоименията в балканските езици - unipress.bg
Екатерина Търпоманова е доцент в Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание в СУ „Св. Климент Охридски“ и преподавател по общо езикознание и съвременни лингвистични теории в различни фи..
-50%
Функционално-семантичната категория аспектуалност в съвременния испански език - unipress.bg
Книгата е посветена на изследването на категорията аспектуалност в съвременния испански език от гледна точка на принципите на функционално-семантичната граматика. Разглеждат се перифрастичните констру..
Хиндустани – интерференция в частен режим на диглосия - unipress.bg
Хиндустани – интерференция в частен режим на диглосия - Филология..
-50%
Хоризонти на дигиталната литература - unipress.bg
Монографията "Хоризонти на дигиталната литература" проследява развитието на изкуството на словото в дигитална среда, като основен обект са литературните практики и ресурси в сегмента на Интернет, в ко..
Хорхе Луис Борхес. Тетрадки за аржентинска литература - unipress.bg
Второ издание. Книгата е издадена за първи път през 2016 г. във връзка с 30-годишнината от кончината на Хорхе Луис Борхес (1899–1986), по инициатива на Посолството на Република Аржент..
Черно на бяло за устойчивите словосъчетания с прилагателно име за цвят в българския и френския език - unipress.bg
Трудът e лексикално съпоставително изследване, в което си дават среща две неувяхващи езиковедски теми – темата за устойчивостта и темата за цвета. Явлението устойчивост се анализира с оглед на реализа..
Човекът в езика. Езикът в човека - unipress.bg
В книгата се изследва образът на човека, както той е представен в нашето съзнание, езика, митологията и изкуството. Приложеният оригинален методологичен модел е изграден на принципа на допълнителностт..
-50%
Analysing English Grammar - unipress.bg
25.00 лв. 12.50 лв.
Комплект с тетрадка Answer Key, 138 стр.Exclusively designed for Bulgarian university students, teachers of English and young scholars, Analysing English Grammar reveals how the grammar of English wor..
Antologia da Literatura Portuguesa. Volume I - unipress.bg
Esta Antologia é o resultado da primeira fase, desenvolvida no ano de 2007, do Projeto de Monitoria da área de Literaturas Portuguesa e Africana do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da ..
Antologia da Literatura Portuguesa. Volume II - unipress.bg
Esta Antologia é o resultado da primeira fase, desenvolvida no ano de 2007, do Projeto de Monitoria da área de Literaturas Portuguesa e Africana do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da ..
-50%
Historia de la literatura espаñola. Siglos de oro: Barroco - unipress.bg
Книгата представя испанската литература през периода на барока. Представени са особеностите на жанровото ѝ развитие, нейния културно-исторически контекст, водещите литературни фигури и текстове...
Interlingual asymmetry: Implicitation and explicitation in English and Bulgarian: Selected papers - unipress.bg
Interlingual asymmetry: Implicitation and explicitation in English and Bulgarian: Selected papers - Филология..
Lists, more lists. Some of English brainbusters and others - unipress.bg
Книгата съдържа информация за омоними, омографи в английския език, разяснения за граматическата употреба на герундий, инфинитив, списък на фразеологични глаголи, устойчиви словосъчетания и други думи ..
L’idée de nature dans les littératures romanes - unipress.bg
L’idée de nature dans les littératures romanes - Филология..
Morphologische Sonderklassen im Verbalsystem des Gegenwartsdeutschen und ihr sprachhistorischer Hintergrund - unipress.bg
Mit einem Vorschlag für ihre Einbeziehung in eine synchrone Klassifikation der verbalen Flexionstypen..
-50%
Studia Classica Serdicensia: Musarum semper amator. том 1 - unipress.bg
Studia Classica Serdicensia: Musarum semper amator. том 1 - Филология..
Показва 281 до 297 от 297 (15 страници)