Banner
Instagram
Старогръцката литература - unipress.bg
Книгата е написана под формата на диалог. Участниците в него познават добре старогръцката литература. Дванадесет души – пет мъже и седем жени продължават своя разговор 16 „дни“, в които изясняват с..
Съвременна арабска проза: от неокласическото към постмодерното - unipress.bg
Модерната арабска проза се откроява с богатството на жанрове, стилове и тематика. В книгата тя се разглежда като феномен на арабската художествена словесност от втората половина на XIX – началото н..
Съвременни подходи при обучението по български език на чужденци и на българи в чужбина - unipress.bg
Книгата откроява спецификите на електронното дистанционно обучение по български език (за чужденци и за ученици в българските неделни училища), представя стройна система на електронните дидактически ма..
Създаден, за да изрече - unipress.bg
Художественият свят е главен „герой“ в текстовете, събрани в тази книга. Създаден с различна нагласа, в различно историческо време, от различни автори, той изрича копнежи, разочарования, надежди, вяра..
Съпътстващо слово - unipress.bg
Книга от Боян Биолчев послучай 70-годишния му юбилей, посветена на колегите и приятелите му, с които е работил през годините. "Юбилеят ще се очовечи, като се превърне в писмо до всички, каквото предст..
Същност и универсални характеристики на името и глагола - unipress.bg
Настоящият труд представлява докторска дисертация, която той разработва в продължение на повече от 10 години (първоначално под ръководството на проф. д-р Ж. Бояджиев, а впоследствие на проф. дфн Е...
Творец и общество в дневниците на португалските писатели от края на XX век - unipress.bg
Монографията изследва дневниците на девет значими португалски писатели от последните десетилетия на 20. век. Проследява се как писателският дневник съполага в плоскостта на художественото писане два и..
Темпорално-цикличен жанр в Ади Грантх - unipress.bg
Свещената книга на сикхите - Ади Грантх - представлява внушителен по обем и по структурирано съдържание, а също така и по историческо идеологическо значение, текст, който може да предостави материал з..
Теория и практика на устния превод - unipress.bg
Проф. Бистра Алексиева, доктор на филологическите науки, е специалист по обща теория на превода, теория и практика на устния превод и частната теория на превода. Изследователската й дейност е свързана..
Тюркологията днес - unipress.bg
Сборникът е посветен на 65 години специалност „Тюркология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Текстовете в него са представени на юбилейна научна конференция..
Устойчиви сравнения в българския и френския език - unipress.bg
Книгата e съпоставително изследване върху системата на устой­чивите сравнения като част от идиоматичния фонд на българ­ския и френския език. Устойчивите сравнения са едни от най-ак­тивно и спонтанно..
Устойчиви сравнения в италианския език, характеризиращи човека - unipress.bg
Книгата е посветена на устойчивите сравнения в съвременния италиански език, обрисуващи човека през призмата на лингвокултурологията - „млада наука, насочена към решаването на някои изключително а..
Фантастичното през античността - unipress.bg
Николай Гочев е роден на 9 юни 1964 г. в София. Завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ и Атинския университет. Преподава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ От 1999 г. е доктор по ст..
Функционално-семантичната категория аспектуалност в съвременния испански език - unipress.bg
Книгата е посветена на изследването на категорията аспектуалност в съвременния испански език от гледна точка на принципите на функционално-семантичната граматика. Разглеждат се перифрастичните констру..
Хиндустани – интерференция в частен режим на диглосия - unipress.bg
Хиндустани – интерференция в частен режим на диглосия - Филология..
Хорхе Луис Борхес. Тетрадки за аржентинска литература - unipress.bg
Второ издание. Книгата е издадена за първи път през 2016 г. във връзка с 30-годишнината от кончината на Хорхе Луис Борхес (1899–1986), по инициатива на Посолството на Република Аржент..
Човекът в езика. Езикът в човека - unipress.bg
В книгата се изследва образът на човека, както той е представен в нашето съзнание, езика, митологията и изкуството. Приложеният оригинален методологичен модел е изграден на принципа на допълнителностт..
Analysing English Grammar - unipress.bg
Комплект с тетрадка Answer Key, 138 стр.Exclusively designed for Bulgarian university students, teachers of English and young scholars, Analysing English Grammar reveals how the grammar of English wor..
Antologia da Literatura Portuguesa. Volume I - unipress.bg
Esta Antologia é o resultado da primeira fase, desenvolvida no ano de 2007, do Projeto de Monitoria da área de Literaturas Portuguesa e Africana do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da ..
Antologia da Literatura Portuguesa. Volume II - unipress.bg
Esta Antologia é o resultado da primeira fase, desenvolvida no ano de 2007, do Projeto de Monitoria da área de Literaturas Portuguesa e Africana do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da ..
Показва 181 до 200 от 206 (11 страници)