МЕНЮ
КОШНИЦА

Контрастивен анализ на деминутивите в немския и българския език

Контрастивен анализ на деминутивите в немския и българския език - unipress.bg
Контрастивен анализ на деминутивите в немския и българския език
АвторБисерка Велева
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 304
  • Година: 2020
  • ISBN: 978-954-07-5111-5
15.00 лв.
Купи

Доц. д-р Бисерка Велева завършва немска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Хумболтовия университета в Берлин, Германия. От 1996 г. работи в СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, катедра „Западни езици“, като преподава практически немски език във ФЖМК, след това в ЮФ. През 2004-2005 г. е гостуващ преподавател по български език в Института по славистика към Университета „Фридрих Шилер“ в Йена, Германия. Понастоящем води лектората по български език в Бакинския славянски университет, Баку, Азербайджан.

Книгата е преработено и допълнено издание на едноименната докторска дисертация и първото съпоставително изследване на семантичната категория деминутивност (умалителност) при съществителното име между двата езика. След обзор на проучванията в българистичната и немскоезичната лингвистика, чрез терциа компарационис на различни езикови нива (формално, семантично, функционално и др.) се изследват деминутивите от 2600 страници художествена литература (в оригинал и съответния превод) на 5 български и 8 немскоезични автори. Разработват се въпросите по обща теория за умалителността, същност на деминуирането при съществителното, семантични компоненти на значението, суфиксална система, контекстуална, жанрова и стилова обусловеност на умалителността в езика, съпоставимост и преводна еквивалентност между българските и немските деминутиви (нарицателни, лични имена и обръщения). В социолингвистичен аспект се посочва ролята на умалителността в чуждоезиковото обучение. Резултатите и обобщенията са отразени в четири таблици и три приложения, илюстриращи интересни данни за деминутивните системи на българския и немския език.